Senaste inläggen

Av Anders Limes - 25 oktober 2015 15:49

 

 

Invandringen till Sverige slår, som bekant, alla rekord. Nedan tankar om detta.


1. Syfte

 

Vilket syfte invandringen har för våra ägare (”eliten”) finns det olika uppfattningar om. En gör gällande, att den drivande dynamiken rör sig om NAIRU - dvs, att arbetslösheten måste hållas tillräckligt hög för att en löne-prisspiral inte ska driva iväg KPI uppåt, tvinga fram ökade räntor, och därmed kollapsa det gigantiska pyramidspel som kallas ”ekonomin”. Invandrarna behövs alltså för att öka mängden lönedämpande arbetslöshet.


En annan uppfattning handlar om att man i världens mest skuldsatta skuldvalutasystem (det svenska) har världens starkaste krav på nominell tillväxt (se tidigare inlägg om skuldvalutans funktion), och i världens nuvarande tillstånd av uppnådda ”limits to growth”, finns ingen verksamhet som kan ge tillväxt per capita. Nödutgången blir då att acceptera en stillastående eller sjunkande per capita tillväxt för att uppnå en stigande nominell BNP genom att helt enkelt öka befolkningen genom invandring. Besläktat med detta resonemang är också att det naturligtvis är tillväxtfientligt att skicka pengar utomlands i form av bistånd, och att lösningen blir att omdirigera biståndspengarna till invandring inom landet. I dag ägnas c:a 20% av biståndsbudgeten till invandring istället för bistånd. Löfvén har lovat att denna andel skall öka. Bra för BNP. Dåligt för nödlidande i främmande länder. Men BNPs tillväxt är, naturligtvis, viktigare.


Ytterligare en förklaringsmodell handlar om att man i det globalistiska projektet (”New world order”) satt som mål att skapa en världsregering, med världsvaluta, etc. Detta för att tillfredsställa våra psykopatiska ägares (”eliten”) patologiska maktgalenhet med den ultimata makten – att styra över hela världen. Den konspiratoriskt sinnade hänvisas till diskussioner om Bilderbergergruppen, Illuminati, etc. Den mindre konspiratoriskt sinnade uppmanas att studera EU s funktion som utraderare av suveräna stater, genomtvingare av överstatlig tyranni typ TTIP, osv. I detta globalistiska projekt framstår den suveräna nationalstaten som den viktigaste fienden. Det blir därför oerhört viktigt att förinta den suveräna nationalstaten, genom att förstöra suveränitet mha överstatlighet, stat genom överbelastning (Se ”Cloward-Piven strategin”), och nation genom utblandning av etnicitet, kultur, språk etc via massinvandring.


Ytterligare en förklaringsmodell handlar om att ”eliten” är väl medveten om den kommande kollapsen,  och att deras enda prioritet i nuläget är att skapa syndabockar. De vill därför förstöra samhället genom invandring, så att invandrarna får skulden för sammanbrottet, innan det sjuka bygget faller ihop av sin egen omöjlighet, vilket skulle lett till att ”eliten” fick skulden.


Ännu en förklaringsmodell handlar om att ockupationsmaketn (”EU”) behöver förstöra alla möjligheter till svenskt nationellt självbestämmande. Man avskaffar det svenska försvaret, tex, samt krossar nationen och samhället genom en okontrollerad massinvandring. Det är ingen slump att ockupationsmaktens ledarskap applåderar de svenska invandringssiffrorna. Syftet är alltså, att ockupationsmakten behöver få tillgång till de naturresurser av energi, skog, metaller, vatten, etc som finns i Sverige. Dessa kommer bjudas ut till vrakpris efter att den svenska skuldbubblan spruckit, landet blir utslaget av en massiv deflation, och IMF kommer till ”hjälp” genom att lova pengar i utbyte mot privatiseringar av svenska tillgångar. Det är denna process som skapat varje U-land i världen, och denna process kan som bekant studeras i realtid i Grekland i skrivande stund. Det kan bli ett litet problem om den drabbade nationen håller ihop och gör motstånd. Därför måste nationen splittras, dess försvar krossas, i god tid innan privatiseringarna är tänkta att börja. Här fyller alltså massinvandringen en viktig roll.

 

 

2. Medel

 

För att kunna driva upp invandringen till Sverige till ständigt högre nivåer, krävs naturligtvis kraftfulla lockbeten för att få folk att ta sig den ofta långa vägen hit till landet. Sverige har som bekant slagit även de mest absurda rekord i denna kategori. Ett par exempel, bara ett litet axplock.

 

1. Garanterat permanent uppehållstillstånd (PUT) till alla som säger sig komma från Syrien, alla som säger sig vara ensamkommande och under en viss ålder, osv.


2. Retroaktiv föräldrapenning (jo faktiskt)  för nyanlända föräldrar.

 

3. Fortsatt försörjningsstöd till sådana som fått sin asylansökan avvisad

Rätt till i princip gratis skola, sjukvård, etc till sådana som uppehåller sig illegalt i landet (”papperslösa”)

 

4. Förtur i bostadskö etc för alla nyanlända

 

5. Förtur till anställning (”instegsjobb”) till invandrare


Allt detta har naturligtvis oerhört viktiga signalvärden: man telegraferar till världen att alla som kan komma hit garanteras ett bekymmersfritt liv på samhällets bekostnad. Detta är övertygande, och mycket riktigt har man lyckats uppnå att Sverige har största mängden asylsäkande per capita i EU.


Minst lika viktigt är dock att hålla urbefolkningen i schack. Det är naturligtvis oerhört svårsmält för den befintliga befolkningen att allt som byggts upp av nuvarande och alla tidigare generationer i landets historia, skall ges bort till nyanlända som inte gjort något som helst för att skapa det välstånd Sverige idag avnjuter. Alltså behövs en massiv propagandainsats.


Denna börjar i skolan och upprätthålls livet igenom via en av samtidens mest välsmorda propagandapress, den svenska. Mer om den samtida propagandans funktionssätt finns här. Att propagandan är effektivare i Sverige än i sannolikt något annat västerländskt land är uppenbart, t.ex för de flesta besökare i Sverige som ganska snart brukar reagera på hur oerhört starka tabun som markerar gränserna för den politiskt korrekta åsiktskorridoren.


Ett av de vanligaste propagandatricken är att hänvisa till att invandring alltid funnits. Det stämmer naturligtvis. Detta är dock ett exempel på vår gamla kära vän ”lögn genom storleksordningar” - massinvandring har förekommit endast i perioder typ folkvandringstiden – några av de blodigaste epokerna i mänklighetens historia. För övrigt nämns ofta både valloner och finnar som exempel på historisk invandring som varit positiv för Sverige. Och naturligtvis är det så – vallonerna tog med sig avancerat järnbruk, finnnarna fyllde ut det enorma underskott på arbetskfraft som fanns i den hastigt expanderade svenska industrin efter andra världskriget. Inget av dessa exempel har emellertid någon som helst likhet med den nuvarande massinvandringens orsaker, natur, eller effekter.3. Effekter


Projektet att importera arbetslöshet, att förstöra en befintlig nation, kultur, ekonomi, stat, samhälle, etc, har naturligtvis en hel uppsättning effekter. Konstigt vore ju annars.


Avseende brottslighet finns (naturligtvis) mycket få officiella sammanställningar. Som vanligt finns dock ett par glitches in the matrix som förtjänar uppmärksamhet. Brottsförebyggande rådet publicerade 2005 denna rapport. Mycket läsvärt. En av många intressanta punkter i rapporten är att hela 40% av våldtäkter år 2006 utfördes av utlandsfödda. Notera att denna rapport sammanställdes innan ”migrationsuppgörelsen” mellan Alliansen och Massinvandringspartiet, förlåt Miljöpartiet, och att mängden utlandsfödda sedan 2005 alltså exploderat.


Polisen rapporterar 2015 att man tappat kontrollen över utlänningskontrollen. Det vill säga: vem som helst kan ta sig in i landet och vistas obegränsad tid utan att någon del av det officiella Sverige har någon aning om det. Vad detta betyder för brottslighet av alla slag, lämnas som en övning till läsaren att fundera över.


Sjukvården bryter samman i allt fler delar av landet. Mest uppmärksammat på senare tid är sammanbrottet i Stockholm. Att sammanbrottet accelereras av massinvandringen är kanske självklart, men för den tvivlande kan denna studie rekommenderas.Socialtjänsten rapporterar att man inte längre klarar av sina lagstadgade uppgifter av uppsökande verksamhet etc – även denna del av civilsamhället närmar sig alltså sammanbrott


Resultaten i skolan kollapsar. Vilken roll en kraftigt ökande andel elever som inte kan språket – svenska - har i denna kollaps lämnas, också det, som en övning åt läsaren.5. Framtiden


Inom kort spricker den svenska bostadsbubblan, möjligen historiens största.  En ekonomisk kollaps liknande 90-talskrisen, bara långt mycket värre blir den oundvikliga följden. Således faller skatteuppbörd för kommuner, landsting och stat som en sten. Pensionsersättningarna minskas då häftigt genom den s.k ”bromsen”. Samtliga delar av välförden kommer att få väldigt, väldigt mycket mindre resurser.

 

Våra ägare (”eliten”) kommer då ställas inför valet att upprätthålla ersättningsnivåer till de gigantiska ghettona som byggts upp i landet, eller stänga av denna pengakran också och få ett väpnat uppror/jihad/eller liknande på händerna. Sannolikt kommer man i det läget i det längsta låta invandrarna leva på urbefolkningens bekostnad, vilket istället kommer driva fram uppror från urbefolkningens sida, men troligen inte mot ”eliten”, utan mot invandrarna.


Men denna ekonomiska kollaps är bara början. Eftersom tillväxt enligt ovan är en historisk storhet som nu ligger bakom oss, och framtiden kommer kännetecknas av ständigt minskat välstånd (pga ständigt minskad tillgång till fossil energi) kommer denna kris endast att förvärras, och förvärras, och förvärras. Brist på fossilbränslen – en oundviklig framtid - kommer att leda till svält


Senast då – när svälten börjar gripa omkring sig - kommer ett fullskaligt inbördeskrig utbryta, kännetecknat till en början av etnisk rensning men sannolikt med tiden tilltagande folkmord. Detta blir en av mekanismerna med vilken mängden människor i landet kommer sjunka till den (låga) nivå som kan försörjas med fossilfritt jordbruk etc. 


Och nej, propagandapressens senaste gullegris och verklighetsförnekare Hans Roslings argument är inget annat än struntprat.


Hur vidrigt, långvarigt, etc detta inbördeskrig kommer bli bestäms i stor utsträckning av mängden människor i landet, samt i vilka grupperingar dessa invånare kommer indela sig. I samtliga historiska fall, har etnicitet, kultur, och språk bildat de huvudsakliga frakturlinjerna. Man kan lägga till religion, naturligtvis, vilket blir extra intressant när man ställer ett av världens mest sekulariserade folk  mot en radikalt annan syn på religion bland invandrare.6. Kursändring


Framtidsutsikterna ovan kan svårligen överträffas i hopplöshet och mörker, det är jag väl medveten om. Inte desto mindre, talar de flesta indicier från historia och nutid mot att det är exakt enligt ovan som framtiden kommer utveckla sig. Finns då någonting i nuet som kan minska på dennaa framtida vedervärdighet? Nedan ett par förslag.

 

1. Stäng gränserna omedelbart. Invandring av alla orsaker sätts till 0 personer/år. Polisen klarar inte av att hålla gränserna, förhoppningsvis gör dock resterna av försvarsmakten det.

 

2. Gränspassage görs möjligt endast via ett mycket strikt visa-system.

 

3. Utträde ur EU kommmer som en effekt av (1) och (2), och är en nödvändighet för att återupprätta den nationella suveränitet som behövs för att skapa ett nationellt självhushåll.

 

Dock - Att avsäga sig fortsatt ockupation inklusive årlig tribut (”medlemsavgift”) osv kommer naturligtvis mötas av massivt motstånd från ockupationsmakten och dess inhemska hantlangare. Frågan är om en frigörelse är möjlig? En frigörelse från den tidens motsvarighet, Kalmarunionen, syntes nog också högst främmande när det begav sig. Ändå gick det

 

4. Återupprättande av värnplikt och återuppbygggande av ett nationellt försvar.

 

5. Avskaffande av skuldvalutan, nedläggning av Riksbanken, skapande av ett nytt, nationellt (Riksgälden) penningsystem med skuldfria pengar. Parallelt med detta naturligtvis utträde ur IMF, BIS-systemet, etc.

 

6. Återkallande av en stor majoritet av hittills utfärdade permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd.

 

7. Indragning gav alla välfärdstjänster till illegala invandrare. Uppsökande och utvisande av samtliga illegala invandrare. Förslagsvis genom en stor morot i form av gratis hemresa och startkapital vid ankomst till hemlandet – dessa kostnader blir naturligtvis ändå mycket små i förhållande till alternativet, livslång försörjning i Sverige etc.

 

8. Återupprättande av civilförsvaret som i samarbete med den återupprättade försvarsmakten börjar organisera ett massivt omställningsarbete där det i princip utplånade svenska jordbruket återupprättas på fossilfri (d.v.s. extremt arbetsintensiv) bas. Som extra bonus kommer detta projekt att utradera arbetslöshet. Och eftersom vi lämnat skuldvalutan, är arbetslöshet inte längre ett krav för att hålla ihop finanssystemet.

 

9. Förhoppningsvis finns ett visst tidsutrymme mellan att vi börjar arbeta på punkt (8) och att exportmarknaden för fossilbränsle helt försvinner. Under denna tid bör en demokratiskt beslutad andel av BNP ägnas åt bistånd till länder och människor som lider nöd. Det viktigaste sättet att befria människor från nöd, är emellertid att avskaffa skuldvalutan och ersätta den med suveräna och skuldfria valutasystem. Ett sådant fanns i världen till 2011 . Men Libyen förintades, och idag finns inget skuldfritt nationellt valutasystem. Om punkt (5) ovan lyckas, återfår världen ett skuldfritt valutasystem. Om vi lyckas undvika en omedelbar invasion av bankirernas NATO (hänger på punkt 4) kan Sverige vara ett lysande föredöme, en fyrbåk för befrielse för världens alla förslavade folk. Inget U-land fortsätter vara ett U-land om skuldvalutan försvinner. Så, som sagt – valutareformen är det ojämförligt viktigaste vi i Sverige kan göra för medmänniskor jorden runt.


Med dessa åtgärder kan, beroende på hur framgångsrikt man kan driva punkt (8), förhoppningsvis ett ganska stort antal människor försörjas även här uppe i Sverige, ett stenkast från Nordpolen. Om omställningen går så långt, att ett decentraliserat, fossilfritt samhälle likt det svenska samhället år 1900 kan byggas upp, torde möjlighet finnas att försörja i alla fall runt 5 miljoner människor.


Om någon grad av tillgång till fossila/ändliga energiresurser kan kvarstå, möjligen något fler. I bästa fall kan befolkningen fås att avklinga genom naturlig minskning (åldersbetingade dödsfall > antal födslar) i ungefärligen samma takt som tillgång till koncentrerade energiresurser minskar. En befolkningsmässig kollaps kan i så fall, om allt går väl, undvikas. Och det är kanske det största som går att hoppas på framåt.

Av Anders Limes - 9 juli 2015 11:30

Jag har varit borta från bloggen ett tag, som ni säkert har märkt.


Orsaken är, att jag har ägnat all min energi åt att istället bygga en framtid åt mig och min familj - genom att skaffa gård, djur, kunskaper, nätverk, osv är vi nu på en kurs som kan ge oss åtminstone en smula hopp om en dräglig framtid.


Jag vet inte om jag kommer återuppta skrivandet. Det är allt mer så, att jag väljer spaden istället för pennan. Jag behöver dessutom inte längre varna för framtiden - alla med ögon i skallen kan se framtiden utspela sig, i Grekland, i realtid.


Om du önskar komma i kontakt med mig, kan jag nås på


zorn08@gmail.com


Allt gott.


Lycka till.

Av Anders Limes - 25 juni 2012 21:24


Det djupa och egentliga syftet med Euron - liksom med all skuldvalutor - är att möjliggöra bankirernas stöld av fokens egendom, som vi tidigare gått igenom. Vi minns även, att det bankirkontrollerade NATO med stöd av det bankirkontrollerade Sverige nyligen krossade Libyen, för att införa en skuldvaluta i världens dittills sista fria nation.


Emellertid. Om bankirerna inte kunde visa någon kortsiktig fördel med skuldvaluta skulle det vara mycket svårt - kanske omöjligt - för dem att lura mönskligheten så väl och så länge som krävs för att deras plan - stöld av all jordens egendom - skall hinna fullföljas. Trots deras oerhörda propagandaapparat.


Den här bilden från Der Spiegel visar mycket tydligt på vilken kortsiktig fördel Euron har inneburit för den s.k "kärnan": Frankrike, Benelux, Tyskland, Finland. Notera prognosen för KPI-"inflation" året efter ett eurosammanbrott. Som ni ser ligger "kärnans" KPI lågt - lägre än deras nuvarande värden (ni kan kontrollera KPI-värden från olika nationer här), medan KPI för "periferin" ligger mycket högre än den nuvarande.


Vad betyder detta? Det betyder att KPI skulle sjunka (revalvering) i kärnan och stiga (devalvering) i periferin efter en eurokollaps. Vad betyder det? Det betyder att det gemensamma valutaområdet gör att "kärnan" idag har en relativt "för svag" valuta - vilket gynnar "kärnans" export. "Periferin" har tvärtom en idag relativt "för stark" valuta - vilket gynnar periferins (lånefinansierade) import. En import som i stor utsträckning kommer från den exporterande kärnan... Framförallt minns vi i detta sammanhang de gigantiska europeiska vapenköp som Grekland nyligen gjorde för sina "räddnings"-pengar... Inte så svårt längre att förstå att tyskarna godkänt så många "nödlån", eller hur? ...och än en gång tvingas vi konstatera ännu en av dessa meningslösa "circlejerks" som bankirerna och deras lögner vävt in världen i.


Denna mekanism, att valutan blir för stark i periferin och för svag i kärnan,är central för att förstå varför så stora delar av befolkningen i både "kärnan" och "periferin" fortfarande är positivt inställda till euron: ni förstår ju själva vilken framgångsrik propaganda man kan bygga ovanpå denna dynamik, i både "kärnan" och "periferin". Och jag har hört liknande propagandalögner från Fascistpartiet (tidigare känt som Folkpartiet) när de talar om "hur bra" euron vore för Sveriges export.


Dock, euron står inför sitt snara sammanbrott, och vi kan alla ha gott hopp om att kollapsen kommer innan våra högförrädare till riksdagspolitiker hinner ansluta oss till detta dödsdömda medel för stöld och förslkingring.


Dock. Det hela stämmer till eftertanke: vilket är det optimala valutaområdet? Hur stort skall det vara? Om Euron är för stark i Grekland och för svag i Tyskland... är inte kronan då för svag i Stockholm och för stark i Hedemora? Naturligtvis är den det. Kunde lokala, decentraliserat utgivna valutor utan centralplaneringens katastrofala effekter vara en god idé? Naturligtvis kunde de vara det. Något att tänka på för framtiden.


PS. Jag föreslår en variant av lokalt, decentraliserat utgiven skuldfri valuta här. Det centrala är att valutan är skuldfri. Om den ska ha en myntfot eller inte, dvs om det skall röra sig om en fiatvaluta, är långt mindre viktigt... så länge den eventuella myntfoten inte är guld eller något annat som enkelt kan monopoliseras och centralplaneras av blodsbankirerna. DS.

Av Anders Limes - 24 juni 2012 20:19För inte så länge sedan tog jag ett spadtag i den hundraåriga rabatten av såpnejlikor. Det var svårt, tungt att komma nedåt med spaden, men efter mycket hackande lyckades jag bända upp en fyrkant jord. Och då såg jag orsaken till motståndet: hela jorden var genomvärvd av rottrådar. De gick åt alla håll, kors och tvärs, och bildade en tät tredimensionell väv. Jag hade skurit av ett hundratal med min vassa spade, under svårt motstånd.... och det slog mig, att detta är ett samhälle.


Få ord har blivit så mördade av propagandan som ordet ”Socialism”. Låt oss besinna ett ögonblick vad ordet faktiskt betyder.


"Socialism" innebär insikten att samhället är en tät väv av ömsesidiga beroenden, en väv som har egna egenskaper på nivån av grupper av människor, grupper av grupper, osv - dvs emergenta metafenomen.


Ordet innebär ett erkännande av (den självklara) insikten att alla människor är beroende av

1. andra personer

2. grupper av personer

3. grupper av grupper... osv.


Ordet innebär, i vidgad bemärkelse, även insikten att det mänskliga samhället bara är ett undersamhälle av andra samhällen inom biosfären, vars helhet av klimatet, och allt som lever, ibland med ett ord kallas "Gaia".


Inuti samhällskroppen finns element som har upptäckt att de, genom att skada andra delar av samhälet, kan uppnå en kortvarig fördel (instant gratification). Dessa element kallas ibland sociopater, ibland kapitalister, ibland individualister, ibland libertarianier, beroende på sammanhang. Deras modus operandi är i princip cancertumörens: även denna tillväxer på bekostnad av sin omgivning, även denna kommer förr eller senare döda sin värdorganism.


Dessa maligna element i vårt samhälle har tyvärr uppnått närmast total hegemoni över tanken (i Sverige tydliggjort efter Schibstedts köp av Aftonbladet och efterföljande avsättning av Juholt), och de använder denna hegemoni till att förvirra oss med idén att "socialism" är det samma som t.ex bolsjevikernas statskapitalism, eller den repressiva polisstat som utvecklats som reaktion på externa hot i vissa nationer(t.ex. Cuba).


Men detta är felaktigt. Socialism är den enkla insikten att vi är beroende av varandra, och av samhällen, hela vägen upp till totalsamhället Gaia.


Och den indiviuella friheten? Den kan inte finnas utan ett starkt samhälle. Betänk det svenska folkhemmet – denna underbara idé, nu i slutstadiet av sin dödskamp under det pågående nyliberala rånmordet – som frigjorde människan på ett sätt aldrig tidigare skådat i historien. Genom att befria människorna från oro för utbildning, hälsovård, säkerhet, ansvar för de äldre släktingarna, o.s.v., lades grunden för den starkaste individualismen i mänsklig historia: den svenska.


Ironiskt nog är just denna individualism, möjliggjord av folkhemmet, ett av de viktigaste skälen till att nyliberalernas rånmord lyckats så fullständigt. Genom att sprida lögnen individualism, att individen är stark, har man fått brett stöd för att mörda vårt samhälle. Den nu uppväxande generationen kommer fångas, låsas till marken, av oro för privata sjukförsäkringar, kostnader för utbildning, tilltagande kriminalitet som en direkt följd av tilltagande hopplös ojämlikhet i samhället... och folkhemmet är dött.


Men socialismen lever. Nästa steg kommer vara en åminnelse, en hågkomst, en Erinnerung, av vad vi hade här i landet. En insikt, att propagandakonstruktionen "individen" - den odelbara och oavhängiga människan - inte finns. En återupptäckt av personen, och av gruppen. Och vi kommer kämpa för att återupprätta det. I andra ringhörnan står nyliberalerna och deras propagandamaskin. Let's get ready to rumble.

Av Anders Limes - 19 juni 2012 21:23


Stuxnet är samtidens bästa datorvirus. Det är helt enkelt en fantastisk skapelse, en tour de force i destruktivitet.


Vi känner numera till en hel del om Stuxnet. Det är ganska stort för att vara ett virus, en halv megabyte, men det är sannerligen en samling innehållsrika bytes. Det har ett par mycket specifika egenskaper, av dessa är några av de viktigaste:


1. Det infekterar bara en viss sorts styrdatorer byggda av Siemens. Närmare bestämt, styrdatorer som kontrollerar varvtalet för roterande elektriska motorer


2. Dessa styrdatorer styr alltså motorer. Styrdatorerna kontrolleras i sin tur av andra datorer i kontrollrum – det är framför dessa datorer de människor som styr den angripna verksamheten sitter. Stuxnet lägger sig i första fasen i viloläge mellan styr- och kontrolldatorerna, och lär sig hur signalerna från sensorerna i motorerna ser ut normalt.


3. När Stuxnet aktiveras – via fjärrkontroll från de som skapat viruset- fortsätter Stuxnet att skicka dessa normala värden till kontrollrummet. Samtidigt varierar Stuxnet varvtalet på de styrda motorerna, vilket får dessa motorer och/eller utrustning som är kopplat till motorerna att skära ihop. Människorna i kontrollrummet märker ingenting förrän de hör det skärande ljudet av kollapsande stål, eftersom Stuxnet hela tiden matat normala värden till kontrollrummet, vilket gör att människorna inte reagerar i tid.


Efter att Stuxnet upptäcktes 2010 har antivirus-världen snabbt enats om att Stuxnet är långt för avancerat för att vara skapat av något annat än en nationell underrättelsetjänst. Det är också klarlagt, att denna underrättelsetjänst var den israeliska (alltså i princip den israeliska krigsmakten IDF) med stöd av den amerikanska. Det primära syftet med Stuxnet var att få Irans urancentrifuger i Natanz att skära ihop – vilket man lyckades med i viss utsträcknoing.


Dock. Stuxnet har använts minst ytterligare en gång. För att förstå detta – det är oerhört svårsmält – måste vi först och främst dra oss till minnes vad vi kom fram till i ett tidigare inlägg: WTC 7 demolerades genom en förberedd sprängning. Det innebär (som sagt), att allt vi fått höra om WTC är lögn. Det innebär vidare, att förövarna bakom attentaten i New York den 11 September 2001 fortfarande är på fri fot. Det innebär dessutom att dessa förövare är fullkomligt hänsynslösa massmördare: totalt samvetslösa psykopater.


När vi besinnar detta en stund, inställer sig frågan... vilka ytterligare brott har de begått?


Minns denna fråga väl i det följande. Minns, att vi vet att elfte september var en lögn. Detta tvingar oss - obetingat -  till följande resonemang:


I februari 2011 blev det allmänt känt att Japan ebrjudit sig att anrika uran åt Iran, se t.ex Haaretz eller Rianovosti. Det är oklart var i Japan denna anrikning skedde, med Fukushima är naturligtvis en lika god gissning som någon annan. Minst.


Den 11 Mars 2011 inträffade något underligt. Tre härdsmältor, i reaktorerna 1-3, drabbade kärnkraftverket i Fukushima. Enligt uppgift på grund av att "de generatorer som skulle nödkyla reaktorerna blev översvämmade". Låt oss nu dra oss till minnes följande; nödavstängningssystemen i Fukushima:


1. Avstängning genom nedförande av kontrollstavarna

2. Nödkylpumpar drivna av elgeneratorer

3. Nödkylpumpar drivna av ånga från reaktorerna

4. Nödinjektion av borerat vatten i reaktorerna, med ett eget separat pupm- och kraftförsörjningssystem


Wikipedia har en artikel som är underligt invecklat skriven angående detta. Det är inte lätt att sätta sig in i texten, trots att principerna alltså är mycket enkla, enligt ovan. Jag vill (som vanligt) rekommendera NE (”kärnkraftsäkerhet”, i 1993 års upplaga finner du en utförlig förklaring och schematisk skiss på sidan 17 i band 12) för en tydligare bild.


Alltså: varje reaktor hade fyra separata och redundanta nödavstängningssystem, 12 st totalt i reaktorerna 1, 2, och 3. Underligt nog fallerade alla – samtliga – 100% - system i alla reaktorer den 11 Mars 2011. Allra underligast är kanske att system nr 3 ovan fallerade. Detta system drivs av ånga från reaktorn självt. Ingen annan energiförsörjning behövs – det enda som behövs är att reaktorn är varm. Och att kontrolldatorn fungerar.


Kontrolldatorn? Just det - Alla dessa system bygger som ni förstår på roterande komponenter styrda av kontrolldatorer. Vilket företag hade tillverkat kontrolldatorerna som styrde roterandet och icke-roterandet hos dessa komponenter? Siemens.


Underligt nog anade inte personalen i Fukushimaverkets kontrollrum att något var fel, eftersom de hela tiden såg helt normala värden på sina kontrollbord – ända tills de hörde den första explosionen. Faktum är man fortfarande registrerar i princip normala värden från sensorerna. Detta alltså trots att dessa sensorer befinner sig inuti en härdsmälta.


Vi ser alltså Stuxnets fingeravtryck över hela denna affär. Dramatiken tätnar, när vi får reda på att Stuxnet fanns i Japan minst fem månader innan katastrofen.


Ännu mer intressant blir det när vi får veta att det israeliska företaget Magna BSP – en säkerhetsfirma med nära kopplingar till den israeliska krigsmakten IDF – ansvarade för säkerhetssystemen i Fukushima, och hade uppdaterat dessa kort innan katastrofen – IDF, via Magna BSP, hade alltså haft full tillgång till alla datorer på Fukushimaområdet direkt innan denna extremt underliga katastrof.


Alltså. Den 11 Mars 2011 inträffar tre härdsmältor i Fukushima. Vi har inte fått någon vettig förklaring till hur detta kunde ske. Vi har dock hittat en rykande pistol, Stuxnet. Och vi inser att IDF hade både motiv och medel att förstöra Fukushima.


Som sagt – minns attentatet på WTC den 11 September 2001: det var en sprängning, och förövarna är fortfarande på fri fot.


Vilket betyder, att vi tillsvidare måste betrakta det som en reell möjlighet att härdsmältorna i Fukushima den 11 Mars 2011 orsakades av samma mördarpack som är ansvariga för attentaten i New York den 11 September 2001. Och vi har starka skäl, och prejudikat dessutom, att tro att detta mördarpack motsvaras av och / eller innehåller delar av IDF... Trots att detta är en så vidrig tanke att den i princip är otänkbar...


Även i ett mildare fall – att brottet utfördes av oaktsamhet, eller av misstag, så vilar alltså, så vitt vi kan förstå, fortfarande ansvaret på mänsklig historias värsta kärnkraftskatastrof på IDF och, i någon utsträckning, på USA, eftersom det var dessa entiteter som skapade det monstruösa Stuxnet. Och de skyldiga behöver alltså åtalas, och dömas för brott mot mänskligheten.


Minns detta nästa gång du hör ordet ”skurkstat” i vår propagandapress.


Och minns Fukushima. Minns detta vansinniga brott väl.


PS Det finns mycket mer som är mycket underligt angående vad som hände i Japan den 11 mars 2011. Här finns ett försök att knyta ihop de olika anomalierna. När du läser texten – minns att WTC sprängdes. Minns att du har blivit förd bakom ljuset angående sprängningen av WTC. Minns att förövarna fortfarande är på fri fot. Betänk detta noga innan du avfärdar resonemanget i min text ovan, liksom i texten jag länkat till. Betänk det noggrant. DS

Av Anders Limes - 11 juni 2012 21:42


Jag hade tänkt återkomma i en utförlig text angående kontanter vs digitala krediter. Nu blev det lite mer bråttom än jag tänkt, av en anledning vi återkommer till nedan. Så vi gör en lång historia kort.


Kontanter (även kända som Riksbankspengar) trycks av Riksbanken. De bokförs i RBs bokföring som en "skuld". Denna skuld är emellertid inte räntebärande, och kan inte fordras. RB ställer ut riksbankspengar till i första hand svenska staten, i utbyte mot statsskuldväxlar. Dessa statskuldväxlar bokförs som en "tillgång" i RBs böcker - och en "skuld" i statens böcker. Denna skuld är emellertid räntebärande och infordras efter en bestämd löptid.


Sammanfattningsvis är alltså även våra kontanter skuldvaluta - mängden valuta och skuld skapas samtidigt, i samma mängd, som vi tidigare gått igenom. Samhället (via staten) betalar ränta till RB för lyxen att få tillgång till kontanter att använda istället för att tvingas till byteshandel. Detta är naturligtvis absurt - valutan borde istället utställas direkt av samhället (staten) utan någon skuld och utan meningslösa, bonusdiande bankirer. En sådan reform - avskaffandet av skuldvalutan - är som sagt den viktigaste frågan i världen idag.


Emellertid ägs RB av staten, och räntan går alltså tillbaka till staten/samhället. En meningslös rundgång (eng: circlejerk), men naturligtvis inte i närheten av det ännu sjukare system som finns i t.ex USA, där den privatägda federal reserve tar samma ränta och skickar till sina privata investerare - storbankirerna.


De privatägda bankerna behöver som sagt kapital - Riksbankspengar - att expandera sin digitala skuldvaluta kring. Deras krediter är alltså inte svenska kronor, utan privatägd bankvaluta. Även denna är en skuldvaluta, men här går räntan alltså till privata ägare. Se t.ex bloggrannen Lincolns text för närmare information om de falskmyntande bankirernas privata skuldvalutor som vi sjukt nog tillåter i vårt samhälle.


De privatägda bankerna har alltså en stor önskan att behålla riksbankspengar hos sig, för ju mer riksbankspengar de har, desto mer privata digitala skuldkrediter kan de skapa, och desto mer kan de tjäna på seniorage, ränta, utmätning, och inflation. Detta är orsaken till den massiva propagandan som de privatägda bankerna och Bonnierbläckfisken orkestrerar för att skapa ett "kontantlöst samhälle".


Detta är också orsaken till att undertecknad - Er ödmjuke skribent - alltid använder kontanter i alla transaktioner där så är möjligt. Vilket naturligtvis resulterat i en del misstänksamma blickar, eftersom Bonniermedia så massivt bombat ut propagandalögnen att "bara kriminella använder kontanter". 


Nu har ju fotbolls-EM börjat. Jag har varit övertygad om att en del mycket dramatiska angrepp på demokrati osv kommer smygas igenom under det uppmärksamhets- och mediaskydd som detta spektakel innebär. Och jag ser nu att det redan har börjat - vilket är skälet till att jag skriver denna text redan idag.


Bankirerna planerar att begränsa uttag från bankomater i EMU-området.


Alltså. Om du inte redan har gjort det, så är det dags nu. Ta ut kontanter. Använd dem till alla transaktioner du kan. Vinsterna är många, både för dig och för framtiden... bland annat:


1. Du riktar ett stenhårt slag mot bankirerna och deras privata skuldvalutor som förtär mänskligheten och planeten.


2. Du säkerställer tillgång till kontanter inför de uttagsstopp som kommer, först troligen i EMU, därefter säkerligen i Sverige.


3. Du säkerställer tillgång till betalmedel i en situation där elektroniska system har en sänkt tillgänglighet. Vilket är framtiden, dels p.g.a den ofrånkomliga kollapsen av vårt komplexa samhälle, och dessutom eftersom det drar ihop sig till krig i världen.


4. Visst är det trevligare att betala ränta till sig själv än till blodsbankirerna? Låt oss göra det istället, tills den efterlängtade framtid där den avskyvärda räntan förpassats till historiens sophög tillsammans med de arbetsskygga, parasiterande ockrare som lever av den.


PS. Här är ett litet exempel i den hejdlösa flod av lögner och åter lögner som forsar fram ur Bonnierbläckisken. Notera hur bonnierblaskan DN hänvisar till bonnierblaskan DI - alltså hur en tentakel hänvisar till en annan. Ekokammaren, som sagt. DS.

Av Anders Limes - 6 juni 2012 17:53


Vi kan sammanfatta några av de centrala resonemangen här på bloggen enligt nedan.


Vårt extremt komplexa samhälle är dömt till undergång, eftersom dess obligata krav på massiva mängder ordnad energi i framtiden inte kommer kunna tillgodoses. Denna slutsats är som sagt en direkt förljd av planetens ändlighet i kombination med termodynamikens första och andra lag, och alltså definitivt och ofrånkomligt sann.


Vi har även kunnat fastställa att vår valuta absurt nog är en skuldvaluta, uppfunnen och cirkulerad av och för världens bankirer i syfte att krossa och förslava världens folk. Skuldvalutan är en onaturlig skapelse som inte har någon koppling till den naturliga världen, och den kommer ofrånkomligen att kollapsa. Det troliga händelseförloppet är en fördjupning av nu innevarande biflation, med sjunkande priser på lånekrävande objekt och stigande priser på allt annat. Möjligen kommer denna utveckling växla över i sjunkande priser på allt, alltså vad som populärt kallas ”deflation”.


Emellertid bygger hela det finansiella systemet på nominell tillväxt, och negativ nominell tillväxt kommer mycket snabbt att bryta sönder hela denna sjuka struktur. ”Deflation” är alltså omöjligt att utstå någon längre tid. Därför kommer bankirerna efter en period av deflation att vrida på pengakranarna igen, d.v.s trycka extrema mängder ny skuldvaluta (d.v.s. inflation), för att återskapa nominell tillväst. Emellertid finns här en mekanism som (som sagt) inte finns med i deras beräkningar, nämligen den enkla sanning att jorden är slut, energin är slut, resurserna är slut, klimatet är slut... allt är slut: ”Peak Everything”. Alltså kommer den nominella tillväxten matchas av fortsatt reell kontraktion, vilket kommer få deras inflation att övergå i en hyperinflation, och denna hyperinflatinära kollpas kommer markera slutet för skuldvalutan som vi känner den idag.


Om mänskligheten vid det laget är tillräckligt upplyst om hur och varför de slås sönder och samman mellan ”deflation” och hyperinflation, alltså, om mänskligheten då kommit att förstå att roten till det onda är de ockrande blodsbankirerna, och därmed kastar sig över blodsbankirerna, drar ut dem ur deras gömslen, och ställer dem till svars för sina brott, så kan det trots allt finnas något slags hopp om en framtid för mänsklig civilisation efter skuldvalutakollapsen.


Om bankirerna däremot lyckas fortsätta dupera mänskligheten med sin propaganda och sina lögner och sina krig så är det möjligt att bankirerna kommer kunna fortsätta styra världen även efter skuldvalutakollapsen.


Bankirerna balanserar alltså på en knivsegg. Deras skräck börjar kännas – vi märker hur propagandan blir allt mer bisarr. Hur lögnerna blir allt mer krystade. Hur diskrepansen mellan vad de lovar oss (evig tillväxt, allt blir bättre, osv) och facit, alltså verkligheten (tilltagande bankirskapad samhälls- miljö- resurs- och klimatkollaps världen över) hela tiden tilltar.


Bankirerna svettas. De vet, att mänsklighetens dom kommer att bli stenhård, och att straffet som kommer utmätas kommer att bli fruktansvärt - om mänskligheten vaknar.


Därför har de planerat en lösning. En lösning som faktiskt möjligen kan lösa alla deras problem.


Planen heter (som alltid) krig. Närmare bestämt, krig mot Iran.


Nej, invänder du kanske – krig mot Iran skulle ju vara katastrofalt. Oljetransporterna genom Hormuzsundet (30% av all världens exporterade olja) skulle stoppas. Oljepriset skulle explodera. Detta skulle kasta världen in i en extrem biflation, möjligen övergående till ”deflation”, säkerligen i sin tur övergående till hyperinflation. Och dessutom har ingen råd med ett krig – vem skall bära kostnaden?


...just precis.


Precis på grund av allt detta är krig med Iran en underbar framtidsutsikt för bankirerna. När det kriget startar, kommer allt detta inträffa – men man kommer att kunna använda propagandan till att framställa världens resurs- och ekonomiska kollaps som att den är en följd av kriget mot Iran. Och på så vis kommer kan kunna dölja det faktumet, att hela denna resurs- och ekonomiska kollaps i verkligheten är en ofrånkomlig följd av de ockrande blodsbanirernas manipulationer, skuldvalutans natur, den eviga tillväxtens omöjlighet, och massmordet på vår planet och allt som lever.


Naturligtvis kommer ingen anfalla Iran – det vore ju som sagt ekonomiskt och politiskt självmord.


Därför kommer man istället utföra en falsk flagga för att få det att framstå som att Iran anföll ”oss”. Och att ”vi” måste försvara ”oss”. Och att detta defensiva krig utlöste en total samhällskollaps. Och att denna kollaps alltså var Irans fel. Både vi och bankirerna minns ju mycket väl hur extremt framgångsrik deras senaste falska flagga var.


Min gissning är att en israelisk ubåt kommer sänka USS Enterprise, och att man kommer hävda att det var en iransk ubåt som gjorde det. Jag gissar att detta kommer ske någon gång innan det amerikanska presidentvalet i november i år, för att säkerställa Obamas återval (ingen sittande president har någonsin förlorat ett val när landet varit i krig).


Som ni förstår, så är detta en fantastisk lösning för bankirerna. De kommer kunna skylla hela vårt samhälles ofrånkomliga kollaps på Irans ”anfall” och det resulterande, ofrånkomliga, kriget. Och dessutom kommer petrodollarsystemets sista utmanare – Iran – att förintas. Dessutom kommer Israels viktigaste regionala motvikt – Iran – att förintas. Dessutom kommer nya lån att krävas för att finansiera kriget. Dessutom kommer fascismen, som alltid, stärkas i krigstider, och detta kommer utnyttjas av propagandan till att tuta i oss att ”vi” måsta ”stå eniga” mot ”fienden” och att vi alltså inte ska ägna oss åt ”subversiv verksamhet” som t.ex att ifrågasätta våra höga blodsbankirledare och deras vidriga politik.


Och allt detta i syfte att undvika att mänskligheten vaknar och slutligen sliter av den blodsugande lilla bankirigeln från den arbetande, skapande, levande mänsklighetens kropp.


En lysande plan för blodsbankirerna. Faktiskt bankirernas sista chans.


Låt oss alltså fortsätta verka för att mänskligheten vaknar – ett sådant uppvaknande är, som ni förstår, mänsklighetens sista chans.

Av Anders Limes - 3 juni 2012 18:13


Bonnierbläckfisken och resten av ekokammaren har fortfarande inte låtit undslippa sig ett ord, inte en bokstav, om Riksdagens skamliga villkorslösa kapitulation av svensk självständighet förra veckan: anslutningen av vårt land till den vidriga bankräddarpakten ESM.


Om någon som läser detta fortfarande hade minsta hopp om något annat än en sjuhelvetes sjungande kollaps när vårt av Bonnierpropaganda förblindade samhälle drämmer in i resursväggen - låt det hoppet fara.


Bonnierbläckfiskens stryptag är fast och hårt. Sverige sjunker snabbt.


 


Deras debila vattentrampande irrelevanser håller massorna sysselsatta med cirkuskonster och idioti. Och vad gäller de verkliga skeendena i världen och här hemma... som t.ex avskaffandet av svenskt självbestämmande i.o.m ESM...


Största möjliga tystnad.


Tillägg: En liten gnutta hopp kan möjligen skymtas i det allt tätare mörkret. Euron, detta dödsdömda verktyg för stöld av egendom från folken till bankirerna (precis som alla skuldvalutor alltså) kan möjligen kollapsa i förtid. Det är naturligtvis i Tyskland som det djupa motståndet mot bankirerna bor. Om tyskarna håller ut, om deras minnen av den förra hyperinflationen är tillräckligt starka, så kollapsar euron innan året är slut. Endast nationella valutor kan avskaffas nationellt - Euron är alltså det första som måste förstöras  på mänsklighetens väg mot befrielse från skuldvalutans förbannelse. Alltså: låt oss hoppas - eller be - för en sådan snar Eurokollaps. Vårt hopp står till Tyskland. DS.


Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se