Alla inlägg under december 2008

Av Anders Limes - 28 december 2008 13:34Kära vänner!


Jag kommer nu avbryta skrivandet på denna blogg. Skälen är flera, men det viktigaste är att mitt arbete tar mer och mer av min tid och kraft. Dessutom planerar jag en kortare resa utomlands, en flytt, med mera, med mera.


Jag vill lämna några länkar som förtjänar ett besök . Först ett par som samlar länkar till nyhetsbyråer och tidningar världen runt:


Titta in på http://www.lifeaftertheoilcrash.net/BreakingNews.html för en tätt uppdaterad och uppfriskande apokalyptisk nerdykning i de senaste sammabrotten i den amerikanska ekonomin.


Besök även http://www.antiwar.com/ för det senaste om krigen.


Missa inte heller http://www.commondreams.org/ för en stadig uppdatering om både krig och ekonomi, men framförallt miljö och växthuskatastrof.


Sist men inte minst: http://www.counterpunch.org/, här skriver essäister som Ralph Nader, Mike Whitney, Al Gore, Pam Martens, etc.; ofta värt ett besök.


Många tack till er som läst, funderat, tyckt och tänkt. Ytterligare tack till er som kommenterat eller hört av sig på olika sätt. Kanske kommer jag plocka upp skrivandet igen, om mitt privatliv stressar ner - eller om resten av världen, miljön, och ekonomin stressar upp - tillräckligt.


Om ni vill få besked om sådant eventuellt återupptaget skrivande, eller om ni vill kommentera, fråga, eller bara snacka lite, hör gärna av er per mail - jag ser mycket fram emot sådan kontakt!


Min adress: zorn08@gmail.com


Bästa hälsningar,


Eder


Anders Limes


UPPDATERING 090213:


Underligt nog har jag inte länkat angående peak oil - den mest centrala delen av denna bloggs hela resonemang. Här är tre bra länkar:


http://www.theoildrum.com/ och den europeiska sidan http://europe.theoildrum.com/


Vidare ASPO (Association för the study of peak oil and gas): http://www.peakoil.net/


OK. Auf wiedersehen...

Av Anders Limes - 15 december 2008 17:24Evolutionen baseras som bekant på två fundamentala grundförutsättningar. För det första; det närmast tautologiska påståendet att de som är mest lämpade för överlevnad, överlever. Och för det andra; att det finns variation.

 

Mekanismen är denna: av en uppsättning olika system (t.ex. individer) kommer de överleva som är mest lämpade att överleva, vilket leder till att de fortplantar sig.

 

Att vara ”lämpad” för överlevnad definieras utifrån miljön – om det finns solljus, t.ex., så kan effektiva ögon vara bra att ha. Om det finns mycket cellulosafibrer i närheten kan förmåga att äta sådana vara bra att ha. Och så vidare.

 

Poängen med evolutionen är följande: givet variation så kommer arter som är lämpade för överlevnad att uppstå – alldeles av sig självt. Det behövs ingen skapare, och det behövs ingen domare som avgör vem som är lämpad. Man är lämpad om man överlever, helt enkelt.

 

Låt oss nu flytta resonemanget en smula – istället för att tala om arter som överlever eller dör beroende på sin lämplighet i systemet ”naturen”, så provar vi nu evolutionsidén på ekonomiska organisationsformer som överlever eller dör beroende på sin lämplighet i den ekonomiska miljön. Vi ser då, att ekonomiska organisationsformer överlever och tillväxer om den ekonomiska miljön tillåter det.

 

Betänk nu den ekonomiska miljön de senaste 150 åren – en miljö av ständigt ökad tillgång till billig – fossil – energi (att använda fossil energi istället för muskelkraft har ett fint namn: ”industrialisering”), som gjort det möjligt att gräva ständigt fler gruvor, att tillverka ständigt fler bilar, laptops, vägar, etc. Alltså – att göra fler saker varje år än vad vi gjorde året innan. Alltså – att ha ekonomisk ”tillväxt”.

 

Märk väl, att denna ekonomiska miljö utgör ett historiskt undantag – aldrig tidigare (och aldrig igen) har tillgång på energi varit så rik och ständigt ökande.

 

Situationen är alltså fullständigt unik i den ekonomiska historien – och precis som man kunnat vänta sig, så har denna unika ekonomiska miljö passat vissa ekonomiska organisationsformer men inte andra. Den organisationsform som klarat sig bäst i denna unika miljö (med hjälp av en del ekonomisk och konventionell krigföring, jämte en och annan kärnvapenattack) är den s.k kapitalismen.


Denna organisationsform har nämligen följande mekanism: den premierar investering som leder till vinst. I en miljö av ekonomisk tillväxt (d.v.s. av ständigt ökande tillgång på billig energi) finns gott om sådana investeringsobjekt, och det kapitalistiska systemet har följaktligen frodats.

   

***


Kapitalismens renaste form finns i aktiebolaget. Denna struktur fyller följande syften: För det första, så samlar aktiebolaget ihop kapital från många ägare och gör den tillgänglig för investering. För det andra separeras ansvaret: styrelsen ansvarar för att ordna vinst åt aktieägarna, som i sin tur inte ansvarar för vad styrelsen hittar på för att åstadkomma denna vinst.

 

Betänk fallet Dodge vs Ford: Henry Ford ville ägna en del av vinsten från T-forden till att bygga nya fabriker, för att anställa fler och minska social misär. Aktieägarna, ledda av bröderna Dodge, tyckte att dessa pengar borde gå till utdelning istället. Så de stämde Ford, vann, och stadfäste därmed principen att styrelsens roll är att maximera aktiägarnas vinst – inget annat.

 

Därmed skapades aktiebolaget av idag – en samvetslös psykopat utan empati eller skuldkänslor, lagbunden att maximera vinsten åt sina ägare. Kosta vad det kosta vill. Hur länge kan ett samhälle (eller en planet) överleva med den sortens psykopater mitt bland sig…?

 

***

 

Idag har kapitalismen slagit ner snart sagt allt motstånd. Och i denna segerns timme dristar sig vissa kommentatorer till följande logiska felslut: man påstår att den ekonomiska tillväxten de senaste 150 åren har skett tack vare kapitalismen. När det i själva verket är tvärtom: billig energi – d.v.s ekonomisk tillväxt – har selekterat fram kapitalismen till total dominans.

 

***

 

Märk väl , att andra kommentatorer gör ett annat felslut: man hävdar att vetenskapen skapat den ekonomiska tillväxten. Men ingen förbränningsmotor, ingen nanoteknik, inget IT-system har faktiskt skapat någonting. Vetenskapen har applicerat den ständigt ökade mängden fossil energi vi använt, och alltså delvis kanaliserat tillväxten, men faktiskt inte skapat den.


Vårt välstånd kommer i grund och botten från det faktum att vi har låtit fossil energi arbeta åt oss – i Sverige, som sagt, 10 fossila slavar per capita. I USA, som sagt, 23 stycken sådana slavar per capita.

 

***Emellertid. Vi går nu – framförallt p.g.a peak oil, men även p.g.a växthuseffektens katastrofala effekter på livsmedelsproduktion etc. jorden runt - in i en ny ekonomisk miljö av ständigt minskande tillväxt. I en sådan miljö går det kapitalistiska systemet under, ungefär som dinoasurierna som gick under när deras miljö plötsligt förändrades efter den så välkända meteoritkraschen.

   

Förstadierna till denna kollaps finns runt omkring oss. Investering finns i princip inte längre – oavsett om man avser bankers investering (utlåning) eller övriga kapitalägers investering, så har den tagit slut. Skälet är naturligtvis, att det inte längre finns några investeringsobjekt som kan "tillväxa" och ge "vinst". Pengarna hamnar nu, istället för att investeras, i ”madrassen” – i ”säkra” tillgångar som statsobligationer.


Här kan man minnas finansministrar världen över som vrider sina händer över att "kreditmarknaden" har slutat fungera. De kan inte förstå att "marknaden" är så otacksam mot dem, att den inte helt altruistiskt vill investera i säkra förluster, för samhällets bästa. De kan inte förstå, att vi med "den fria marknaden" och "aktiebolagen" har skapat ett gäng psykopater utan känsla för någonting annat än profit. De är faktiskt en mycket patetisk syn, dessa finansministrar.

 

Hursomhelst. Den stora faran nu är denna: på grund av kapitalismens aggressivitet så finns inte mycket till variation kvar – alternativa organisationsformer har invaderats, usurperats, slagits sönder och samman. När kollapsen fullbordas kommer vi alltså vara tvungna att bygga upp hela samhället igen.

 

Vi i Sverige har ett bättre utgångsläge än de flesta, eftersom utförsäljningen av samhället har bromsats så pass mycket att det fortfarande finns vissa öar av ekonomisk aktivitet som inte baseras på ”investering”, ”tillväxt”, och ”vinst”. Dessa öar kan utgöra basen för framtidens ekonomiska system – i framtidens radikalt annorlunda ekonomiska miljö av ständigt minskande tillväxt.

   

Områden där den nyliberala kapitalismen slagit sönder större delar av samhällstrukturen än här hos oss ligger emellertid mer pyrt till, och enligt detta resonemang ligger USA mest pyrt till av alla.

 

Dock – det finns redan nu exempel på en ljusare framtid även där. I den sotiga (snart f.d.) bilstaden Detroit, t.ex., sprider sig Urban Farming- rörelsen snabbt.


Precis den sortens initiativ som kommer behövas i en framtid där energi kostar (mycket) pengar. Och precis den sortens ekonomiska organisation som kommer frodas i en miljö av ständigt minskande tillväxt.

     

Av Anders Limes - 8 december 2008 18:32Vi närmar oss nu hastigt en brytpunkt i den moderna historien. Vi ser hur den amerikanska ekonomin allt snabbare bryts sönder, imploderar, förtärs. Denna kollaps, tilltagande för varje dag som går, skriver följande budskap i eldskrift över planeten: Finis Americae. Imperiets sammanbrott.

 

Hur kan det vara så? Varför diskuteras det inte på Dokument Utifrån?

 

Som Churchill sa – det finns lögn, förbannad lögn, och så finns det statistik. Betänk här till en början följande axplock från de officiella lögnernas USA:

 

Under år efter år har de amerikanska nyckeltalen blivit mer och mer snedvridna genom politisk intervention. Vad gäller KPI, som ligger till grund för bl.a inflationsstatistiken (som i sin tur är avgörande för tillväxtstatistiken) har bl.a följande innovativa förändringar gjorts: en dyrare vara får numera ett lägre pris i KPI-beräkningen, eftersom ”mervärdet” av den dyrare varans ”högre kvalitet” gör att den ”känns” billigare. Vidare har bl.a mat och energikostnader (helt centrala för den arbetande människan) tagits bort helt ur inflationsberäkningen (s.k. ”kärn”-inflation).

 

Vad gäller arbetslöshet, så inkluderar amerikansk officiell statistik endast de som aktivt sökt arbete inom de senaste 30 dagarna. De övriga arbetslösa (s.k. ”discouraged” workers), d.v.s majoriteten, ingår inte i statistiken.

 

Social Security och Medicaid-programmen har expanderats år efter år, men – överraskning! – inte finansierats. Om finansiering av dessa program skulle ingår i regeringens redovisning av budgetunderskottet, så skulle detta explodera till flera tusen miljarder dollar varje år (istälet för som nu, ett antal hundra miljarder).

 

Jag vet att det ovanstående känns barockt, omöjligt. Men det är icke desto mindre alldeles sant. Se bl.a denna artikel, eller denna, eller läs denna rapport.

 

Chefen för USAs riksrevision avgick också mycket riktigt i förtid i början av 2008, för att istället resa land och rike runt och spela in filmen I.O.U.S.A., som handlar om den förestående skuldkraschen.


Så. Siffrorna för arbetslöshet, inflation, och tillväxt i USA är en hög lögner. Troligen har tillväxt varit negativ de senaste åren, arbetslösheten och inflationen minst dubbla den rapporterade. Varför skulle man vilja ljuga på detta vansinniga sätt?

 

Inte minst av följande skäl: USAs kredtivärdighet hänger på dessa siffror. Och USA är, som bekant, helt beroende av utländska lån. Det visar sig alltså att bubblan som är Amerika har blåsts upp till bristningsgränsen – kollapsen kommer snart, och den kommer vara total.

 

Vad kan vi vänta oss?

 

Vi måste först komma ihåg att det innevarande dollarrallyt är en effekt av utförsäljning av amerikanska värdepapper – man byter aktier, obligationer, etc. mot statsobligationer, vilket höjer dollarn. Inom kort kommer emellertid en motverkande kraft: utländska stormakter som Kina, etc, kommer sjösätta egna stimulanspaket för att rädda sina respektive ekonomier. Därvid kommer de vara tvungna att likvidera sina dollarreserver – alltså sälja dollar.

 

Minns nu de nyligen hastigt exploderande amerikanska utgiftsposterna (kostnaden för bailouts etc till en följd av finanskrisen är redan uppe i ofattbara 7,36 tusen miljarder dollar – Paulsons omskrivna 700 miljarderdollarplan är bara en lilten del av det hela), vilket leder till ett behov av lån i samma storleksordning – dvs ett behov att finna en köpare av ofantliga mängder dollar.

 

Men de viktigaste aktörerna vill alltså nu sälja, inte köpa. Alltså kan USA inte längre försörja sig på lånade pengar.

 

Resultatet kan bara bli ett – sedelpressen. Och när den börjar snurra så är hyperinflationen oundviklig. Jag vill på nytt påminna om vad som hände i Weimarrepublikens Tyskland.

 

Läget är redan idag desperat: redan nu är 10% av den amerikanska befolkningen på food stamps. Minst 15% är arbetslösa. Det finns inga pengar till sjukvård, eller skolor, eller infrastruktur. Flera stater är luspanka, utfattiga. Landet är fullkomligt bankrutt – och krisen har bara börjat.

 

Vidare. En imploderande dollar kommer bryta sönder Bretton Woods systemet i sin helhet – d.v.s världsbanken, IMF, WTO, som alla baseras på dollarns hegemoni och därmed styrs av amerikanska diktat, kommer samtliga bryta samman. Amerikas 700 militärbaser jorden runt kommer överges.

  

Inte längre kommer världsekonomin gå ut på att producera ohyggliga mängder prylar att skickas till den amerikanske konsumenten i utbyte mot papperslappar (a.k.a. dollars) – faktum är, att amerikansk import i det närmaste kommer avstanna. Och därmed avstannar också den amerikanska ekonomin (vilken som bekant till 70% består av konsumtion), eftersom USAs multinationella företag ”globaliserats” – flyttat produktion till utländska sweatshops i länder med t.o.m sämre miljö- och arbetarlagstiftning än USA självt.

 

De stora industrier och ofantliga naturrikedomar (framförallt olja, men glöm inte grundvatten, etc…) som en gång tog USA ur Depressionen finns inte mer. De är outsourcade, förbukade, slut. Eran av amerikansk rikedom är över, resurserna sögs ut och slösades bort av den besuttna överklassen, som nu lämnar landet för lyxlägenheter i Dubai. Värdorganismen – USA – kollapsar.

 

Därmed kommer troligen – förhoppningsvis – ”kapitalismen” råka i motsvarande vanrykte som ”kommunismen” gjorde efter murens fall. Man får dock inte underskatta propagandisterna på världens alla DN och SvD-redaktioner; de kommer med all makt försöka motverka att insikten om kapitalismens mord på Amerika sprids.

 

Avslutningsvis. Det är i perspektivet ovan man måste se valet av Barack Obama till president. Nu, klockan fem minuter i tolv, släpps en (såvitt man kan förstå) tänkande människa fram till presidentämbetet. Han kommer att presidera över den största samhälleliga kollapsen i modern tid. Eliterna har redan sugit sig fulla av landets livsblod, mätta och nöjda lämnar de det sjunkande skeppet. De är inte hotade av ”Change”, eftersom denna kommer alldeles för sent.

 

Om man fortfarande vill se någon symbolisk seger för det progressiva i och med valet av en färgad president, får vara upp till var och en. Personligen gör jag det inte – Barack Obama har valts endast till att bära hundhuvudet för sammanbrottet. Vad det betyder för framtidens Ku Klux Klan-rekrytering vill jag inte ens tänka på.

  

***

 

Jag är medveten om att framtidsvisionen ovan är mycket mörk. Det finns dock ljuspunkter, och mycket hopp. Minns framförallt av landet vi talar om , USA, står för 25% av världens växthusgaser. Minns att det är det enda land som använt kärnvapen. Det är ett av de få länder som använder utarmat uranUSAs olagliga krig i Irak har dödat minst en halv miljon irakier. Det finns inget land som förbrukar så mycket energi per capita, och det finns inget land som producerar så mycket sopor. Planeten kan inte upprätthålla ett sådant land – det måste ta slut.

 

Som George H. W. Bush sade på Earth Summit 1992: The american way of life is not negotiable. Den amerikanska kollapsen är en direkt följd av sådan vidrig amerikansk arrogans – och därmed alldeles välförtjänt.


Vilken eller vilka statsbildningar som kommer stiga ur ruinerna av USA är naturligtvis oklart - men det skall mycket till för att de skall vara så farliga för planeten och mänskligheten som Imperiet de efterträder.

 
   

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2008 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se