Alla inlägg den 29 maj 2012

Av Anders Limes - 29 maj 2012 19:06


Vi kommer nu i del 2 och del 3 gå igenom en samling av de vanligaste propagandateknikerna. Så, till verket:


Utelämnande.

Den första och utan jämförelse viktigaste av propagandateknikerna idag. Jag har redan lämnat en del exemple i mina inlägg här i bloggen; hur man nämner Dawit Isaac men utelämnar Mordechai Vanunu. Hur man utelämnar den dagliga slakt som de amerikanska drönarna begår av på det afghanska folket. Hur man utelämnar, i skolan såväl som i den ”offentliga diskursen” förklaringen av vad våra pengar är och hur de skapas, liksom hur man utelämanr att skuldfri, statligt utgiven valuta fungerat i massor av länder i hundratals år – Tally Sticks, Greenbacks, John F. Kennedys silverdollar, osv, är som sagt exempel på detta. Exemplel som konsekvent utelämnas ur den offentliga diskursen. Men massan av vad som utelämnas är i det närmaste oändlig.


Om medelsvensken istället för de redigerade, tillrättalagda, färdigtuggade nyhetsbitarna som Bonnier/Schibstedt matar dem med, skulle exponera sig för t.ex Zero Hedge, Antiwar, Commondreams (bara som exempel), så skulle mycket vara annorlunda. Och om grisar kunde flyga...


Nämnande.

Den kanske näst viktigaste tekniken. Vi utgår spontant ifrån att mäktiga opinionsbildare talar om viktiga saker. Statsministern t.ex - inte skulle han ägna TV-tid åt att ta upp relativt oviktiga saker? Naturligtvis inte – eftersom han har en så viktig post, utgår vi bestämt från att det han säger är viktigt. Så om statsminisern nämner att han följer presidentvalskampanjen i USA med stort intresse så utgår vi ifrån att det gör någon skillnad vem som vinner.


Och reflekterar alltså inte över det faktum att bankirernas krigsparti har innehavt presidentposten obrutet sedan åtminstone Lyndon B. Johnson, helt oavsett vem som ”vunnit” det massiva propagandaspektaklet kring valet. Vinnaren av denna kväljande spel för gallerierna upphöjs efter fullbordad demokratiteater till att installeras i Vita Huset, att där obetingat utföra diktaten från blodsbankirerna. ”Presidenten” är alltså endast en budbärare, ett litet demokratiskt förkläde, på den ofantliga fascistiska maskinen av bankirer och krig som i uppenbarligen i verkligheten styr USA sedan flera decennier. Men det tänker vi inte på, eftersom detta med presidentvalet nämns så ofta och så respektfullt.


Ett annat exempel på nämnande kan vara hur Bonnier/DN skriver en artikelserie om demokratiska problem i fackliga organisationer. Vi utgår då ifrån att detta är viktigt – och reflekterar inte över det storleksordningar mer viktiga demokratiska problemen i den centralplanerade bankmaffians styre av världen. Detta är alltså inte ett litet brott som DN görsig skyldiga till – de sviker samhällets förtroende för massmedia: samhället förväntar sig, och är beroende av, att Bonniermedia rapporterar det som är viktigt. Men det skiter de i, eftersom de har en annan agenda.


Ett tredje exempel. Man nämner att ”kombinationen av krasch och eld orsakade kollapsen i World Trade Center”. Detta utgör ett fikonlöv att täcka över det nakna hål av lögn som kollapserna i WTC 1, 2, och 7 utgör. Med hjälp av ett sådant fikonlöv kan den sovande, som så gärna vill fortsätta sova, låta bli att vakna.


Storleksordningar.

Ett mycket tacksamt sätt att ljuga utan att ljuga. Man nämner en instans, t.ex att ett flygplan flyger över Stilla Havet med hjälp av biobränsle. Man nämner inget om ”hur mycket” biobränsle som var inblandat – i den senaste episoden var det hela 15% etanol i det aktuella flygplanets tank. Man nämner inte heller ”hur mycket” av vår matproduktion som måste sluta bli mat (i en svältande värld) och istället bli flygbränsle för att detta med flygning på biobräsnle ska ha någon som helst relevans för framtiden (men det kan vara värt att minnas att det krävdes 30 ton potatis för att tanka en enda tysk V2-raket med etanol under andra världskriget...).


Ett annat exempel är i lögnkomplexet angående WTC; man säger som sagt att ”eld” smälte stålet och orsakade en total kollaps när byggnaden desintgererade på grund av att några stålbjälkar skall ha försvagats av ”eld”. Men även här är storleksordningarna helt fel – den massiva mängd värme som krävs för att värma stålet, fanns helt enkelt inte tillgänglig: det skiljer på storleksordningar. Och vidare - tyngden i byggnaden räcker inte på långa vägar för att övervinna byggnadens hållfasthet: det skiljer på storleksordningar. Och så vidare...


Den stora fördelen att ljuga med storleksordningar är, att alla människor har förmågan till kvalitativa resonemang: "bättre" - "sämre" t.ex., men ganska få har förmågan till kvantitativa resonemang: "hur mycket bättre" - "hur mycket sämre". Här är alltså ett tydligt område där utbildning kan motverka fascism.


Chock.

Efter en falsk flagga, eller en annan akut kris, hamnar samhället som sagt i chock: det är som att slå in en träpåle i ett getingbo. Allt är kaos, och människor är rädda. Man ropar efter handling. Om du då har en förberedd handlingsplan, redo att utnyttja chocktillståndet, så kan du i chocktillståndet implementera denna – och oavsett hur tyrannisk, hur antidemokratisk, hur vidrig, mordisk, och så vidare, denna plan är, så kommer många (de flesta kanske, om du sköter dina kort skickligt) att tacka dig. För att ”någon gjorde något”.


Chocktillståndet är alltså något att uppsöka, att utnyttja, och, som sagt, vid behov skapa: det är, helt enkelt, ytterligare ett i raden av oerhört mäktiga propagandaverktyg i den stora verktygslådan.


Skräck.

Ett enkelt knep, men fruktansvärt effektivt. Man spelar på skräcken hos sina mottagare. Alliansen har t.ex öppet mål – det deras väljare fruktar mest av allt är att bostadsbubblan skall spricka. De kan alltså sjösätta vilka vidrigheter som helst med syfte att utplåna vårt samhälle, göra de fattiga fattigare och de rika rikare, så länge de lyckas svänga till någon retorisk saltomortal om att åtgärden kommer hålla bostadsbubblan fortsatt uppblåst.


Vi tar en kort paus här, och fortsätter i nästa inlägg. Tills dess!

Av Anders Limes - 29 maj 2012 00:01


”Vi lever i en välfungerande demokrati där massmedia bevakar och därmed garanterar maktdelningen mellan folk, regering, riksdag, rättsväsende, och massmedia självt. Eftersom företag inte röstar har de naturligtvis ingen faktisk makt i en demokrati som vår. Våra regeringspolitiker upplever att deras uppdragsgivare, deras valkrets, är det svenska folket. De är ense om att upprätthålla ett självständigt Sverige med bevarande av den svenska modellen med allmän sjukförsäkring, gratis utbildning, osv. Utförsäljningar av den allmänna egendomen, t.ex vårdcentraler, höjer ”effektiviteten” i verksamheten. Aftonbladet ägs av LO och är en vänstertidning. Det finns ett Nobelpris i ekonomi. Det har någon som helst betydelse för de viktiga frågorna i värrlden vem som vinner presidentvalet i USA.


Det finns vissa resurs- och ekologiska problem som kommer bli mer markanta i framtiden, men detta är relativt perifera frågor, och problemen kommer hursomhelst lösas av fortsatta vetenskapliga landvinningar. Energikris kan inte uppstå dels eftersom vi då helt enkelt kommer spara energi, dels eftersom 'nya energikällor' i ett sådant läge blir lönsamma och då kommer både uppfinnas och implementeras i en skala som på verkar samhällets energiförsörjning. Växthuseffekten har vi gott om tid att bromsa, och vi vet för övrigt inte ens om den orsakas av mänskliga CO2-utsläpp.


Våra pengar pengar har ett inneboende värde. Lånar jag pengar på banken är det någon annans pengar som jag lånar. Skulder kan och skall betalas – Grekland kan och skall betala sina skulder. Dessutom har grekerna världens mest frikostiga pensionssystem. Invandring är en självklarhet för att vi måste få hit några som kan ta hand om de äldre eftersom svenskar inte vill befatta sig med dem. Ordet 'invandringspolitik' får inte nämnas eftersom att nämna ordet 'invandringspolitik' är liktydigt med rasism. Inflation mäts av KPI. Inflation orsakas av lönehöjningar. Inflation kan betala lån.


Irak invaderas för att sprida demokrati och avsätta en diktator. 90% av journalistkåren är vänsterpartister. Ett litet land som Sverige måste uppgå i EU, för att behålla sitt 'inflytande'. Sverige är ett fredligt land med världens bästa naturskydd. Det centrala med tsunamikatastrofen i Japan var just tsunamin. Radioaktivt utsläpp från Fukushima spelar ingen roll, och är närmast stötande att nämna, i jämförelse med den stora förödelsen från själva tsunamin. Angående Iran måste landet till varje pris hindras från att ha ett kärnprogram, eftersom Iran annars kunde bli ett hot. WTC 1, 2 och 7 kollapsade p.g.a att flygplan flög in i WTC 1 och 2. Attentatet orsakades av islamiska fundamentalister med syfte att införa burka och sharialag i hela världen. För att stävja detta krigar svenska armén i Afghanistan. Libyen har just befriats av ett folkligt uppror av deomkratiska krafter. NATO och Sverige stödde mycket ärofullt denna befrielse. Diktaturen i Sauidiarabien är inte så farlig. Hamid Karzai är nog ganska OK. Varken Ryssland eller Norge rustar kraftigt upp sin militär i vårt närområde.


Världen blir hela tiden en bättre, mer jämlik, rättvisare, mer demokratisk plats. Vi lever i en fri marknadsekonomi som inte centralplaneras. Vårt välstånd och 'höga levnadsstandard' är en följd av vår fantastiskt väl utvecklade teknologi och vetenskap. Läkemedelsbolag arbetar för att öka mängden friskhet i världen och minska mängden sjuklighet.”


Såg ni det?


Varenda påstående i ovanstående citat är en lögn. 100% - allt – tutti – alles – är lögn. Inte ett ord är sant.


Och ändå är ovanstående en sammanfattning av den världsbild i princip alla i min föräldrageneration (40- och 50-talister) lever i och -efter. Inte nog med det, ovanstående sammanfattar den stora majoriteten av alla svenskars världsbild.


Och inte ett ord är sant.


Hur kan man förstå att en så tät väv av lögner lagts ut över hela befolkningen? Hur kan detta förklaras? Vilken kraft kan vara så mäktig att den lurar ett helt folk, en hel värld?


...och vi inser nu genom denna enkla reflektion hur oerhört mäktigt det samtida propagandamaskineriet verkligen är. Tidernas bästa, mäktigaste, mest genomträngande propagandamaskineri – rakt framför våra ögon. Goebbels kan dra något gammalt över sig.


***


När man försöker väcka människor ur denna kokong av lögn, upplever personen i fråga en stark ångest. Denna ångest tilltar ju mer man leder i bevis hur totalt felaktig och lögnaktig hela personens världsbild faktiskt är. Detta leder till en psykisk spänning – ångest – som måste finna ett utlopp. Det vanliga är, att denna energi finner sitt utlopp i aggressivitet emot budbäraren... vilket er ödmjuke skribent träffat på alltför många gånger för att räknas eller ens minnas längre.


Denna mekanism av aggressivitet leder naturligtvis till att de sovande sammansluter sig med andra sovande, och berättar ovanstående sagor för varandra, läser dem i DN, ser dem på TV4, twittrar dem, länkar till dem på facebook, osv: kort sagt, bekräftar varandra, och gosar in sig i den stora, mjuka, varma, högen av andra sovande.


Å andra sidan sluter de uppvaknade sig till varandra och ger, en efter en, upp de sista försöken att väcka sina medmänniskor. Om du måste välja mellan en djupt infekterad konflikt eller en ”fungerande” familjemiddag, där ”vi alla har trevligt”, vad väljer du? Och vad väljer du den tjugotredje gången?


Människor har ett stort behov av sammanhang. Det finns till och med ett ord för detta, som används inom vården: KASAM - ”Känsla Av SAMmanhang”. En stark KASAM är, enligt psykologiska undersökningar, en ”skyddande faktor” mot psykisk ohälsa (som alltid i sådana sammanhang talar vi om korrelationer, inte om kausalitet, men ändå).


Det visar sig vidare, att en stark KASAM korrelerar med välbefinnande och känsla av meningsfullhet. KASAM är alltså något mycket värdefullt, och, som sagt, människor har en stark tendens att försvara sina världsbilder just för att de har ett stort behov av att upprätthålla sin KASAM.


Och inte nog med det: Om en människa prsenteras med faktoid A och faktoid C, så kommer man intuitivt (ofta, inte alltid, men ofta) hitta på faktoid B för att knyta ihop det hela och upprätthålla sin KASAM. Denna mekanism är oerhört central för hur vår propaganda fungerar: det räcker alltså med att basunera ut faktoid A och C (som båda kan vara sanna) – befolkningen hittar själv på faktoid B (som är en lögn). Det finns tusen exempel på detta; ett av dem är (A) man kan göra biobränslen av majs och (C) bilar kan drivas av majsetanol. Befolkningen kommer nu själva att hitta på faktoid (B): ”det gör att hela vår fordonsflotta kan ersättas med majsetanolbilar eftersom”, och den färdiga lögnen lyder:


”Man kan göra biobränslen av majs och det gör att hela vår fordonsflotta kan ersättas med majsetanolbilar eftersom bilar kan drivas med majsetanol”.


Det som är så otroligt lyckat i denna propagandalögn är att ingen av propagandamakarna (t.ex. Bonniersfären, regeringen, osv) faktiskt har ljugit: inte en enda klar och tydlig lögn behöver de haspla ur sig: lögnerna sprider sig, fortplantar sig, multiplicerar sig ändå.


Det här för oss rakt in på nästa del i denna uppsats, nämligen vår genomgång av ett urval av de faktiska propagandatekniker som används i landet idag. Med andra ord – tills nästa inlägg. Under tiden kan du ju reflektera själv över vilka propagandatekniker du kan identifiera. Försök att med egna ord svara på frågan hur ovanstående kokong av hejdlösa, hårresande lögner vävts och fortsätter vävas ut över en hel värld. Dina egna ord, dina egna svar, kommer utan tvekan vara bättre än de jag skriver ner.


Och detta är en viktig övning, en av de allra viktigaste i dagens värld.

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Maj 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se