Direktlänk till inlägg 29 maj 2012

Propaganda, del 1.

Av Anders Limes - 29 maj 2012 00:01


”Vi lever i en välfungerande demokrati där massmedia bevakar och därmed garanterar maktdelningen mellan folk, regering, riksdag, rättsväsende, och massmedia självt. Eftersom företag inte röstar har de naturligtvis ingen faktisk makt i en demokrati som vår. Våra regeringspolitiker upplever att deras uppdragsgivare, deras valkrets, är det svenska folket. De är ense om att upprätthålla ett självständigt Sverige med bevarande av den svenska modellen med allmän sjukförsäkring, gratis utbildning, osv. Utförsäljningar av den allmänna egendomen, t.ex vårdcentraler, höjer ”effektiviteten” i verksamheten. Aftonbladet ägs av LO och är en vänstertidning. Det finns ett Nobelpris i ekonomi. Det har någon som helst betydelse för de viktiga frågorna i värrlden vem som vinner presidentvalet i USA.


Det finns vissa resurs- och ekologiska problem som kommer bli mer markanta i framtiden, men detta är relativt perifera frågor, och problemen kommer hursomhelst lösas av fortsatta vetenskapliga landvinningar. Energikris kan inte uppstå dels eftersom vi då helt enkelt kommer spara energi, dels eftersom 'nya energikällor' i ett sådant läge blir lönsamma och då kommer både uppfinnas och implementeras i en skala som på verkar samhällets energiförsörjning. Växthuseffekten har vi gott om tid att bromsa, och vi vet för övrigt inte ens om den orsakas av mänskliga CO2-utsläpp.


Våra pengar pengar har ett inneboende värde. Lånar jag pengar på banken är det någon annans pengar som jag lånar. Skulder kan och skall betalas – Grekland kan och skall betala sina skulder. Dessutom har grekerna världens mest frikostiga pensionssystem. Invandring är en självklarhet för att vi måste få hit några som kan ta hand om de äldre eftersom svenskar inte vill befatta sig med dem. Ordet 'invandringspolitik' får inte nämnas eftersom att nämna ordet 'invandringspolitik' är liktydigt med rasism. Inflation mäts av KPI. Inflation orsakas av lönehöjningar. Inflation kan betala lån.


Irak invaderas för att sprida demokrati och avsätta en diktator. 90% av journalistkåren är vänsterpartister. Ett litet land som Sverige måste uppgå i EU, för att behålla sitt 'inflytande'. Sverige är ett fredligt land med världens bästa naturskydd. Det centrala med tsunamikatastrofen i Japan var just tsunamin. Radioaktivt utsläpp från Fukushima spelar ingen roll, och är närmast stötande att nämna, i jämförelse med den stora förödelsen från själva tsunamin. Angående Iran måste landet till varje pris hindras från att ha ett kärnprogram, eftersom Iran annars kunde bli ett hot. WTC 1, 2 och 7 kollapsade p.g.a att flygplan flög in i WTC 1 och 2. Attentatet orsakades av islamiska fundamentalister med syfte att införa burka och sharialag i hela världen. För att stävja detta krigar svenska armén i Afghanistan. Libyen har just befriats av ett folkligt uppror av deomkratiska krafter. NATO och Sverige stödde mycket ärofullt denna befrielse. Diktaturen i Sauidiarabien är inte så farlig. Hamid Karzai är nog ganska OK. Varken Ryssland eller Norge rustar kraftigt upp sin militär i vårt närområde.


Världen blir hela tiden en bättre, mer jämlik, rättvisare, mer demokratisk plats. Vi lever i en fri marknadsekonomi som inte centralplaneras. Vårt välstånd och 'höga levnadsstandard' är en följd av vår fantastiskt väl utvecklade teknologi och vetenskap. Läkemedelsbolag arbetar för att öka mängden friskhet i världen och minska mängden sjuklighet.”


Såg ni det?


Varenda påstående i ovanstående citat är en lögn. 100% - allt – tutti – alles – är lögn. Inte ett ord är sant.


Och ändå är ovanstående en sammanfattning av den världsbild i princip alla i min föräldrageneration (40- och 50-talister) lever i och -efter. Inte nog med det, ovanstående sammanfattar den stora majoriteten av alla svenskars världsbild.


Och inte ett ord är sant.


Hur kan man förstå att en så tät väv av lögner lagts ut över hela befolkningen? Hur kan detta förklaras? Vilken kraft kan vara så mäktig att den lurar ett helt folk, en hel värld?


...och vi inser nu genom denna enkla reflektion hur oerhört mäktigt det samtida propagandamaskineriet verkligen är. Tidernas bästa, mäktigaste, mest genomträngande propagandamaskineri – rakt framför våra ögon. Goebbels kan dra något gammalt över sig.


***


När man försöker väcka människor ur denna kokong av lögn, upplever personen i fråga en stark ångest. Denna ångest tilltar ju mer man leder i bevis hur totalt felaktig och lögnaktig hela personens världsbild faktiskt är. Detta leder till en psykisk spänning – ångest – som måste finna ett utlopp. Det vanliga är, att denna energi finner sitt utlopp i aggressivitet emot budbäraren... vilket er ödmjuke skribent träffat på alltför många gånger för att räknas eller ens minnas längre.


Denna mekanism av aggressivitet leder naturligtvis till att de sovande sammansluter sig med andra sovande, och berättar ovanstående sagor för varandra, läser dem i DN, ser dem på TV4, twittrar dem, länkar till dem på facebook, osv: kort sagt, bekräftar varandra, och gosar in sig i den stora, mjuka, varma, högen av andra sovande.


Å andra sidan sluter de uppvaknade sig till varandra och ger, en efter en, upp de sista försöken att väcka sina medmänniskor. Om du måste välja mellan en djupt infekterad konflikt eller en ”fungerande” familjemiddag, där ”vi alla har trevligt”, vad väljer du? Och vad väljer du den tjugotredje gången?


Människor har ett stort behov av sammanhang. Det finns till och med ett ord för detta, som används inom vården: KASAM - ”Känsla Av SAMmanhang”. En stark KASAM är, enligt psykologiska undersökningar, en ”skyddande faktor” mot psykisk ohälsa (som alltid i sådana sammanhang talar vi om korrelationer, inte om kausalitet, men ändå).


Det visar sig vidare, att en stark KASAM korrelerar med välbefinnande och känsla av meningsfullhet. KASAM är alltså något mycket värdefullt, och, som sagt, människor har en stark tendens att försvara sina världsbilder just för att de har ett stort behov av att upprätthålla sin KASAM.


Och inte nog med det: Om en människa prsenteras med faktoid A och faktoid C, så kommer man intuitivt (ofta, inte alltid, men ofta) hitta på faktoid B för att knyta ihop det hela och upprätthålla sin KASAM. Denna mekanism är oerhört central för hur vår propaganda fungerar: det räcker alltså med att basunera ut faktoid A och C (som båda kan vara sanna) – befolkningen hittar själv på faktoid B (som är en lögn). Det finns tusen exempel på detta; ett av dem är (A) man kan göra biobränslen av majs och (C) bilar kan drivas av majsetanol. Befolkningen kommer nu själva att hitta på faktoid (B): ”det gör att hela vår fordonsflotta kan ersättas med majsetanolbilar eftersom”, och den färdiga lögnen lyder:


”Man kan göra biobränslen av majs och det gör att hela vår fordonsflotta kan ersättas med majsetanolbilar eftersom bilar kan drivas med majsetanol”.


Det som är så otroligt lyckat i denna propagandalögn är att ingen av propagandamakarna (t.ex. Bonniersfären, regeringen, osv) faktiskt har ljugit: inte en enda klar och tydlig lögn behöver de haspla ur sig: lögnerna sprider sig, fortplantar sig, multiplicerar sig ändå.


Det här för oss rakt in på nästa del i denna uppsats, nämligen vår genomgång av ett urval av de faktiska propagandatekniker som används i landet idag. Med andra ord – tills nästa inlägg. Under tiden kan du ju reflektera själv över vilka propagandatekniker du kan identifiera. Försök att med egna ord svara på frågan hur ovanstående kokong av hejdlösa, hårresande lögner vävts och fortsätter vävas ut över en hel värld. Dina egna ord, dina egna svar, kommer utan tvekan vara bättre än de jag skriver ner.


Och detta är en viktig övning, en av de allra viktigaste i dagens värld.

 
 
Ingen bild

Carl Norberg

29 maj 2012 11:38

Det kokar ner till den hos individen uppsåtligen skapade frånvaron av självbetraktelse och den utifrån detta etablerade känslan av otillräcklighet, mer bekant som bristande självkänsla.

Det visste och begrep tyvärr alltför många som ville och förmådde utnyttja detta som ett medel för makt.

 
Ingen bild

Carl Norberg

29 maj 2012 11:57

Så utan att föregripa nästa inlägg så ligger lösningen på detta eviga förledande från den mediala makten hos individen själv och den stavas självbetraktelse genom eftertanke som det ovillkorliga och primära perspektivet för den vidare betraktelsen av tillvaron.

Individen måste skapa en fundamental självförståelse för sin egen situation, själ och sitt eget känsloliv, för att tillräckligt kunna förmå betrakta och bedöma sin egen omgivning utifrån omgivningens vilja till egen nyttomaximering på andras bekostnad.

 
Ingen bild

Anders Limes

29 maj 2012 20:17

Ja - och nej. För det första tycker jag inte om begreppet "individ"; jag anser att det i sig självt luktar lite av propaganda och härskarteknik. Detta eftersom ordet antyder något odelbart och oavhängigt - två egenskaper ingen människa (gudskelov) besitter.

"Individualismen" används också tacksamt av våra propagandamästare för att söndra oss, och härska över oss.

Trots det tycker jag att du har en poäng: enskilda personer bör reflektera över sig själva och sina sammanhang, se styrkan i dessa och i de grupper man ingår i eller kan ingå i, och härifrån skära sig fri från de tusentals lögnaktiga propagandatrådar som håller så många av våra medmänniskor fjättrade till marken.

En sådan demokratisk nivå på nivån gräsrot och - framförallt - *grupper* av gräsrötter är, troligen, den enda framkomliga vägen som kan bära något slags hopp.

 
Ingen bild

Son of Shem

8 juni 2012 07:49

Det var fan-ta-mig det basta jag last sedan jag konfirmerades! Klockrent helt enkelt! Mycket bra! Mer sadant!

 
Ingen bild

Ingemar Lext

18 juni 2012 05:22

Ja det här var RIKTIGT BRA skrivet, och alltigenom sant dessutom så vitt jag kan bedöma. Det enda jag inte riktigt förstår är bara att det skulle behöva ta så j-a lång tid för mig att hitta hit.

Vill direkt passa på att omnämna just en osedvanligt sund "grupp av gräsrötter" - Svenskarnas Parti (SvP) - som givetvis även den i högsta grad är beljugen och baktalad av lögnmedia. Men SvP kan väl omöjligen ha undgått Limes och andra vid det här laget. Eller?

 
Ingen bild

Anders Limes

18 juni 2012 18:05

Tack så mycket!

Skälet till att våra ledare bestämt att vi skall ha en stor invandring till landet är att man vill hålla KPI-inflationen nere med hjälp av NAIRU, vilket jag utvecklar mig kring här:

http://limes.bloggagratis.se/2012/04/02/7655090-hyperinflation-del-2-kpi/

Syftet med invandringen är alltså att importera arbetslöshet, så att löner kan hållas låga, så att KPI-"inflationen" hålls låg, så att bankirernas samhällsförstörande skuldvalutaskapande kan fortsgå ohämmat.

Det är naturligtvis avgörande att veta VARFÖR vi har en invandring innan vi börjar diskutera effekter etc av denna invandring. Men som bekant är det omöjligt att diskutera dessa effekter ändå, eftersom det är liktydigt med "populism" eller ännu hellre "rasism" i den slutna ekokammare som passerar för offentlig diskurs i landet.

Inom en nära framtid kommer naturligtvis arbetslösheten explodera (pga den hastigt tilltagande samhöllskollapsen p.g.a peak everything etc, se tidigare inlägg), vilket kommer göra att behovet att importera arbetslöshet för att upprätthålla NAIRU hastigt kommer försvinna. Nästa steg är en tilltagande kollaps av samhället, med tilltagande resursknapphet, och alltså tilltagande spänningar kring tillgången till dessa minskande resurser.

Om dessa tilltagande spänningar inte kan kanaliseras konstruktivt - mot bankirerna alltså i första hand, och i andra mot uppbyggandet av ett hållbart samhälle - kommer de möjligen istället att slita upp än djupare klyftor mellan etniska grupper, vilket, att döma av historien, kommer övergå i stridigheter. Man kan t.o.m tänka sig att bankirerna och deras propagandapress skulle underblåsa sådana strider, allt för att sökarljuset inte skall riktas på bankirerna själva - de sanna upphovsmännen till den kommande kollapsen.

I så fall är vi på väg mot inbördeskrig. Ett starkt skäl att söka ett visst avstånd mellan ens framtida jordbruk/kollektiv/eller dyl och närmsta svenska stad.

 
Ingen bild

Ingemar Lext

18 juni 2012 21:32

Väl bekomme. För Du, Anders, är verkligen värd en stor eloge för alla dina koncisa och lättförståeliga beskrivningar av dessa skeenden som så beklagligt tillåts att ske i vår tid. Och att en kollaps är i antågande är inte att ta fel på. Så att sträva mot en största möjliga beredskap för denna redan nu, är givetvis något mycket lovvärt och konstruktivt. Dessutom mycket intressant om panikkänslor kan undvikas.

Jag är fortfarande med dig till 100%. Helt klart. Har redan tagit del av en stor del av ditt material, och kommer att beta av resten inom kort. Skulle även uppskatta att mötas i en nära framtid. Internet lär ju vara rökt direkt vid en höggradig samhällskollaps. I vilken del av vårt land finns och verkar du i?

 
Janne

Janne

18 juni 2012 22:32

Ja man kan ju undra över den stora invandringen till Sverige och vad det beror på?

Det kan ju knappast ha med att vår politiska ledning är särskilt
humanitära av sig. De är inte ett dugg humanitära mot oss som redan bor här så varför skulle de vara det mot flyktingar?
Kan det ha något att göra med...

1. Jämviktsarbetslösheten (NAIRU, Non-Accelerating Inflation
Rate-of-Unemployment). Alltså teorin att vi måste ha minst 5%
arbetslöshet för att undvika inflation. Alltså att vi måste ha en stor kader arbetslösa som när som helst kan ta över arbetet ifrån andra om de skulle klaga på något (t.ex arbetsförhållanden eller löner).


2. Att så splittring och osämja mellan invånarna i ett land (de olika etniska grupperna alltså) så att dessa får fullt upp med att bekämpa varandra istället för att se vilka som är de verkliga skurkarna. "Så splittring mellan bröder och systrar".

3. Kanske någon gemensam överenskommelse "oligarker mellan" som båda tjänar på. Vi skickar lite flyktingar till ert land Sverige så kan ni starta lite råvaru-utvinning i vårt land. Här har ni billig arbetskraft. Och nu har ni billig arbetskraft i både vårt och ert land.

Ja det finns säkert mycket mer, det var bara några funderingar.

http://superzeke.wordpress.com

 
Ingen bild

Anders Limes

18 juni 2012 23:21

Jag vill inte hata, och försöker så gott jag kan att låta bli. Speciellt vill jag inte hata baserat på "ras" eller annat som personer inte själva kan rå över. Jag är också lyckligt lottad (ta i trä) och har inte hittills råkat ut för något som fått mig att hata. Jag kan inte låta bli att hata bankirerna för deras brott, det är sant. Men annars anser jag att det i princip finns tre sorters människor:

1. Överklass - de som inte arbetar, inte vill arbeta, utan tvingar andra att arbeta för dem via skuldvaluta eller annat. Dessa "lever på räntan".

2. Arbetarklass - alla som arbetar för sitt uppehälle. Läkare, författare, fabriksarbetare, lärare, osv. Hela den s.k "medelklassen" och hela den s.k "arbetarklassen" vill jag kalla arbetarklass: de som lever av sitt arbete, i sitt anletes svett.

3. Underklass - Alla som av omständigheter (och i vissa fall, sjukdom) tvingas till ett liv i arbetslöshet, utanförskap, eller t.o.m flykt från sina hemländer.

Överklassen suger ut arbetar- och underklasserna, och lever av dessas blod. Överklassen mördar hela vår planet och allt som lever. Överklassen slösar bort planetens resurser, så att intet finns kvar till våra barn. Överklassen splittrar oss och ljuger hejdlöst med sin propaganda. Överklassen mördar oss med sina krig.

Det främsta verktyget för detta krigshetsande är den sionistiska entiteten - den brottsliga regimen i Israel. Inte Israel, inte judar, utan just denna vidriga regim: släggan i handen på de internationella bankirerna.

Och i centrum av den avskyvärda överklassen finns bankirerna.

Så, även fast jag inte vill, känner jag ett vitglödgat hat mot bankirerna och deras kotteri av överklass-svin. Men utöver detta vill jag verka för enighet, fred, och harmoni, i stort och litet. Världen behöver helas. Börjar inte det arbetet i häret och nuet?

Ingemar, jag uppskattar mycket dina ord. Du (och alla andra)kan mycket gärna maila mig på zorn08@gmail.com. Jag försöker dock tillsvidare hålla ett avstånd mellan den här bloggen och mitt privata liv.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Anders Limes - 25 oktober 2015 15:49

    Invandringen till Sverige slår, som bekant, alla rekord. Nedan tankar om detta.   1. Syfte   Vilket syfte invandringen har för våra ägare (”eliten”) finns det olika uppfattningar om. En gör gällande, att den drivande dynam...

Av Anders Limes - 9 juli 2015 11:30

Jag har varit borta från bloggen ett tag, som ni säkert har märkt.   Orsaken är, att jag har ägnat all min energi åt att istället bygga en framtid åt mig och min familj - genom att skaffa gård, djur, kunskaper, nätverk, osv är vi nu på en kurs so...

Av Anders Limes - 25 juni 2012 21:24

Det djupa och egentliga syftet med Euron - liksom med all skuldvalutor - är att möjliggöra bankirernas stöld av fokens egendom, som vi tidigare gått igenom. Vi minns även, att det bankirkontrollerade NATO med stöd av det bankirkontrollerade Sverig...

Av Anders Limes - 24 juni 2012 20:19

För inte så länge sedan tog jag ett spadtag i den hundraåriga rabatten av såpnejlikor. Det var svårt, tungt att komma nedåt med spaden, men efter mycket hackande lyckades jag bända upp en fyrkant jord. Och då såg jag orsaken till motståndet: he...

Av Anders Limes - 19 juni 2012 21:23

Stuxnet är samtidens bästa datorvirus. Det är helt enkelt en fantastisk skapelse, en tour de force i destruktivitet. Vi känner numera till en hel del om Stuxnet. Det är ganska stort för att vara ett virus, en halv megabyte, men det är sannerl...

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Maj 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se