Alla inlägg under oktober 2015

Av Anders Limes - 25 oktober 2015 15:49

 

 

Invandringen till Sverige slår, som bekant, alla rekord. Nedan tankar om detta.


1. Syfte

 

Vilket syfte invandringen har för våra ägare (”eliten”) finns det olika uppfattningar om. En gör gällande, att den drivande dynamiken rör sig om NAIRU - dvs, att arbetslösheten måste hållas tillräckligt hög för att en löne-prisspiral inte ska driva iväg KPI uppåt, tvinga fram ökade räntor, och därmed kollapsa det gigantiska pyramidspel som kallas ”ekonomin”. Invandrarna behövs alltså för att öka mängden lönedämpande arbetslöshet.


En annan uppfattning handlar om att man i världens mest skuldsatta skuldvalutasystem (det svenska) har världens starkaste krav på nominell tillväxt (se tidigare inlägg om skuldvalutans funktion), och i världens nuvarande tillstånd av uppnådda ”limits to growth”, finns ingen verksamhet som kan ge tillväxt per capita. Nödutgången blir då att acceptera en stillastående eller sjunkande per capita tillväxt för att uppnå en stigande nominell BNP genom att helt enkelt öka befolkningen genom invandring. Besläktat med detta resonemang är också att det naturligtvis är tillväxtfientligt att skicka pengar utomlands i form av bistånd, och att lösningen blir att omdirigera biståndspengarna till invandring inom landet. I dag ägnas c:a 20% av biståndsbudgeten till invandring istället för bistånd. Löfvén har lovat att denna andel skall öka. Bra för BNP. Dåligt för nödlidande i främmande länder. Men BNPs tillväxt är, naturligtvis, viktigare.


Ytterligare en förklaringsmodell handlar om att man i det globalistiska projektet (”New world order”) satt som mål att skapa en världsregering, med världsvaluta, etc. Detta för att tillfredsställa våra psykopatiska ägares (”eliten”) patologiska maktgalenhet med den ultimata makten – att styra över hela världen. Den konspiratoriskt sinnade hänvisas till diskussioner om Bilderbergergruppen, Illuminati, etc. Den mindre konspiratoriskt sinnade uppmanas att studera EU s funktion som utraderare av suveräna stater, genomtvingare av överstatlig tyranni typ TTIP, osv. I detta globalistiska projekt framstår den suveräna nationalstaten som den viktigaste fienden. Det blir därför oerhört viktigt att förinta den suveräna nationalstaten, genom att förstöra suveränitet mha överstatlighet, stat genom överbelastning (Se ”Cloward-Piven strategin”), och nation genom utblandning av etnicitet, kultur, språk etc via massinvandring.


Ytterligare en förklaringsmodell handlar om att ”eliten” är väl medveten om den kommande kollapsen,  och att deras enda prioritet i nuläget är att skapa syndabockar. De vill därför förstöra samhället genom invandring, så att invandrarna får skulden för sammanbrottet, innan det sjuka bygget faller ihop av sin egen omöjlighet, vilket skulle lett till att ”eliten” fick skulden.


Ännu en förklaringsmodell handlar om att ockupationsmaketn (”EU”) behöver förstöra alla möjligheter till svenskt nationellt självbestämmande. Man avskaffar det svenska försvaret, tex, samt krossar nationen och samhället genom en okontrollerad massinvandring. Det är ingen slump att ockupationsmaktens ledarskap applåderar de svenska invandringssiffrorna. Syftet är alltså, att ockupationsmakten behöver få tillgång till de naturresurser av energi, skog, metaller, vatten, etc som finns i Sverige. Dessa kommer bjudas ut till vrakpris efter att den svenska skuldbubblan spruckit, landet blir utslaget av en massiv deflation, och IMF kommer till ”hjälp” genom att lova pengar i utbyte mot privatiseringar av svenska tillgångar. Det är denna process som skapat varje U-land i världen, och denna process kan som bekant studeras i realtid i Grekland i skrivande stund. Det kan bli ett litet problem om den drabbade nationen håller ihop och gör motstånd. Därför måste nationen splittras, dess försvar krossas, i god tid innan privatiseringarna är tänkta att börja. Här fyller alltså massinvandringen en viktig roll.

 

 

2. Medel

 

För att kunna driva upp invandringen till Sverige till ständigt högre nivåer, krävs naturligtvis kraftfulla lockbeten för att få folk att ta sig den ofta långa vägen hit till landet. Sverige har som bekant slagit även de mest absurda rekord i denna kategori. Ett par exempel, bara ett litet axplock.

 

1. Garanterat permanent uppehållstillstånd (PUT) till alla som säger sig komma från Syrien, alla som säger sig vara ensamkommande och under en viss ålder, osv.


2. Retroaktiv föräldrapenning (jo faktiskt)  för nyanlända föräldrar.

 

3. Fortsatt försörjningsstöd till sådana som fått sin asylansökan avvisad

Rätt till i princip gratis skola, sjukvård, etc till sådana som uppehåller sig illegalt i landet (”papperslösa”)

 

4. Förtur i bostadskö etc för alla nyanlända

 

5. Förtur till anställning (”instegsjobb”) till invandrare


Allt detta har naturligtvis oerhört viktiga signalvärden: man telegraferar till världen att alla som kan komma hit garanteras ett bekymmersfritt liv på samhällets bekostnad. Detta är övertygande, och mycket riktigt har man lyckats uppnå att Sverige har största mängden asylsäkande per capita i EU.


Minst lika viktigt är dock att hålla urbefolkningen i schack. Det är naturligtvis oerhört svårsmält för den befintliga befolkningen att allt som byggts upp av nuvarande och alla tidigare generationer i landets historia, skall ges bort till nyanlända som inte gjort något som helst för att skapa det välstånd Sverige idag avnjuter. Alltså behövs en massiv propagandainsats.


Denna börjar i skolan och upprätthålls livet igenom via en av samtidens mest välsmorda propagandapress, den svenska. Mer om den samtida propagandans funktionssätt finns här. Att propagandan är effektivare i Sverige än i sannolikt något annat västerländskt land är uppenbart, t.ex för de flesta besökare i Sverige som ganska snart brukar reagera på hur oerhört starka tabun som markerar gränserna för den politiskt korrekta åsiktskorridoren.


Ett av de vanligaste propagandatricken är att hänvisa till att invandring alltid funnits. Det stämmer naturligtvis. Detta är dock ett exempel på vår gamla kära vän ”lögn genom storleksordningar” - massinvandring har förekommit endast i perioder typ folkvandringstiden – några av de blodigaste epokerna i mänklighetens historia. För övrigt nämns ofta både valloner och finnar som exempel på historisk invandring som varit positiv för Sverige. Och naturligtvis är det så – vallonerna tog med sig avancerat järnbruk, finnnarna fyllde ut det enorma underskott på arbetskfraft som fanns i den hastigt expanderade svenska industrin efter andra världskriget. Inget av dessa exempel har emellertid någon som helst likhet med den nuvarande massinvandringens orsaker, natur, eller effekter.3. Effekter


Projektet att importera arbetslöshet, att förstöra en befintlig nation, kultur, ekonomi, stat, samhälle, etc, har naturligtvis en hel uppsättning effekter. Konstigt vore ju annars.


Avseende brottslighet finns (naturligtvis) mycket få officiella sammanställningar. Som vanligt finns dock ett par glitches in the matrix som förtjänar uppmärksamhet. Brottsförebyggande rådet publicerade 2005 denna rapport. Mycket läsvärt. En av många intressanta punkter i rapporten är att hela 40% av våldtäkter år 2006 utfördes av utlandsfödda. Notera att denna rapport sammanställdes innan ”migrationsuppgörelsen” mellan Alliansen och Massinvandringspartiet, förlåt Miljöpartiet, och att mängden utlandsfödda sedan 2005 alltså exploderat.


Polisen rapporterar 2015 att man tappat kontrollen över utlänningskontrollen. Det vill säga: vem som helst kan ta sig in i landet och vistas obegränsad tid utan att någon del av det officiella Sverige har någon aning om det. Vad detta betyder för brottslighet av alla slag, lämnas som en övning till läsaren att fundera över.


Sjukvården bryter samman i allt fler delar av landet. Mest uppmärksammat på senare tid är sammanbrottet i Stockholm. Att sammanbrottet accelereras av massinvandringen är kanske självklart, men för den tvivlande kan denna studie rekommenderas.Socialtjänsten rapporterar att man inte längre klarar av sina lagstadgade uppgifter av uppsökande verksamhet etc – även denna del av civilsamhället närmar sig alltså sammanbrott


Resultaten i skolan kollapsar. Vilken roll en kraftigt ökande andel elever som inte kan språket – svenska - har i denna kollaps lämnas, också det, som en övning åt läsaren.5. Framtiden


Inom kort spricker den svenska bostadsbubblan, möjligen historiens största.  En ekonomisk kollaps liknande 90-talskrisen, bara långt mycket värre blir den oundvikliga följden. Således faller skatteuppbörd för kommuner, landsting och stat som en sten. Pensionsersättningarna minskas då häftigt genom den s.k ”bromsen”. Samtliga delar av välförden kommer att få väldigt, väldigt mycket mindre resurser.

 

Våra ägare (”eliten”) kommer då ställas inför valet att upprätthålla ersättningsnivåer till de gigantiska ghettona som byggts upp i landet, eller stänga av denna pengakran också och få ett väpnat uppror/jihad/eller liknande på händerna. Sannolikt kommer man i det läget i det längsta låta invandrarna leva på urbefolkningens bekostnad, vilket istället kommer driva fram uppror från urbefolkningens sida, men troligen inte mot ”eliten”, utan mot invandrarna.


Men denna ekonomiska kollaps är bara början. Eftersom tillväxt enligt ovan är en historisk storhet som nu ligger bakom oss, och framtiden kommer kännetecknas av ständigt minskat välstånd (pga ständigt minskad tillgång till fossil energi) kommer denna kris endast att förvärras, och förvärras, och förvärras. Brist på fossilbränslen – en oundviklig framtid - kommer att leda till svält


Senast då – när svälten börjar gripa omkring sig - kommer ett fullskaligt inbördeskrig utbryta, kännetecknat till en början av etnisk rensning men sannolikt med tiden tilltagande folkmord. Detta blir en av mekanismerna med vilken mängden människor i landet kommer sjunka till den (låga) nivå som kan försörjas med fossilfritt jordbruk etc. 


Och nej, propagandapressens senaste gullegris och verklighetsförnekare Hans Roslings argument är inget annat än struntprat.


Hur vidrigt, långvarigt, etc detta inbördeskrig kommer bli bestäms i stor utsträckning av mängden människor i landet, samt i vilka grupperingar dessa invånare kommer indela sig. I samtliga historiska fall, har etnicitet, kultur, och språk bildat de huvudsakliga frakturlinjerna. Man kan lägga till religion, naturligtvis, vilket blir extra intressant när man ställer ett av världens mest sekulariserade folk  mot en radikalt annan syn på religion bland invandrare.6. Kursändring


Framtidsutsikterna ovan kan svårligen överträffas i hopplöshet och mörker, det är jag väl medveten om. Inte desto mindre, talar de flesta indicier från historia och nutid mot att det är exakt enligt ovan som framtiden kommer utveckla sig. Finns då någonting i nuet som kan minska på dennaa framtida vedervärdighet? Nedan ett par förslag.

 

1. Stäng gränserna omedelbart. Invandring av alla orsaker sätts till 0 personer/år. Polisen klarar inte av att hålla gränserna, förhoppningsvis gör dock resterna av försvarsmakten det.

 

2. Gränspassage görs möjligt endast via ett mycket strikt visa-system.

 

3. Utträde ur EU kommmer som en effekt av (1) och (2), och är en nödvändighet för att återupprätta den nationella suveränitet som behövs för att skapa ett nationellt självhushåll.

 

Dock - Att avsäga sig fortsatt ockupation inklusive årlig tribut (”medlemsavgift”) osv kommer naturligtvis mötas av massivt motstånd från ockupationsmakten och dess inhemska hantlangare. Frågan är om en frigörelse är möjlig? En frigörelse från den tidens motsvarighet, Kalmarunionen, syntes nog också högst främmande när det begav sig. Ändå gick det

 

4. Återupprättande av värnplikt och återuppbygggande av ett nationellt försvar.

 

5. Avskaffande av skuldvalutan, nedläggning av Riksbanken, skapande av ett nytt, nationellt (Riksgälden) penningsystem med skuldfria pengar. Parallelt med detta naturligtvis utträde ur IMF, BIS-systemet, etc.

 

6. Återkallande av en stor majoritet av hittills utfärdade permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd.

 

7. Indragning gav alla välfärdstjänster till illegala invandrare. Uppsökande och utvisande av samtliga illegala invandrare. Förslagsvis genom en stor morot i form av gratis hemresa och startkapital vid ankomst till hemlandet – dessa kostnader blir naturligtvis ändå mycket små i förhållande till alternativet, livslång försörjning i Sverige etc.

 

8. Återupprättande av civilförsvaret som i samarbete med den återupprättade försvarsmakten börjar organisera ett massivt omställningsarbete där det i princip utplånade svenska jordbruket återupprättas på fossilfri (d.v.s. extremt arbetsintensiv) bas. Som extra bonus kommer detta projekt att utradera arbetslöshet. Och eftersom vi lämnat skuldvalutan, är arbetslöshet inte längre ett krav för att hålla ihop finanssystemet.

 

9. Förhoppningsvis finns ett visst tidsutrymme mellan att vi börjar arbeta på punkt (8) och att exportmarknaden för fossilbränsle helt försvinner. Under denna tid bör en demokratiskt beslutad andel av BNP ägnas åt bistånd till länder och människor som lider nöd. Det viktigaste sättet att befria människor från nöd, är emellertid att avskaffa skuldvalutan och ersätta den med suveräna och skuldfria valutasystem. Ett sådant fanns i världen till 2011 . Men Libyen förintades, och idag finns inget skuldfritt nationellt valutasystem. Om punkt (5) ovan lyckas, återfår världen ett skuldfritt valutasystem. Om vi lyckas undvika en omedelbar invasion av bankirernas NATO (hänger på punkt 4) kan Sverige vara ett lysande föredöme, en fyrbåk för befrielse för världens alla förslavade folk. Inget U-land fortsätter vara ett U-land om skuldvalutan försvinner. Så, som sagt – valutareformen är det ojämförligt viktigaste vi i Sverige kan göra för medmänniskor jorden runt.


Med dessa åtgärder kan, beroende på hur framgångsrikt man kan driva punkt (8), förhoppningsvis ett ganska stort antal människor försörjas även här uppe i Sverige, ett stenkast från Nordpolen. Om omställningen går så långt, att ett decentraliserat, fossilfritt samhälle likt det svenska samhället år 1900 kan byggas upp, torde möjlighet finnas att försörja i alla fall runt 5 miljoner människor.


Om någon grad av tillgång till fossila/ändliga energiresurser kan kvarstå, möjligen något fler. I bästa fall kan befolkningen fås att avklinga genom naturlig minskning (åldersbetingade dödsfall > antal födslar) i ungefärligen samma takt som tillgång till koncentrerade energiresurser minskar. En befolkningsmässig kollaps kan i så fall, om allt går väl, undvikas. Och det är kanske det största som går att hoppas på framåt.

Tidigare månad - Senare månad

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se